Kolumni

Kartellikäräjien lasku 45 miljoonaa euroa

Monelle yksityiselle metsänomistajalle karu ja täysin kohtuuttomalta tuntuva totuus selvisi liian myöhään.

Metsäyhtiöiden puukartellin vahingonkorvausten käsittelyssä saatiin viime viikolla Helsingin hovioikeuden tuomio, joka saattoi päättää vuonna 2011 alkuun saatetun oikeudenkäyntien sarjan.

Metsähallituksella on aikaa kaksi kuukautta anoa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Kuntien nostamien korvauskanteiden käsittelyä ei vielä ole aloitettu hovioikeudessa. Kunnat pohtinevat, vetävätkö ne kanteensa pois ja tyytyvät käräjäoikeuden hylkäystuomioon.

Hovioikeus hylkäsi 125 miljoonan euron korvaukset, joita Metsähallitus vaati Metsäliitolta, Stora Ensolta ja UPM:ltä.

Metsähallitus ei pystynyt esittämään riittävää näyttöä, että metsäyhtiöiden lainvastainen hintatietojen vaihto olisi alentanut puun hintaa ja aiheuttanut puukauppatulojen menetyksiä vuosina 1998–2004. Hovioikeuden kanssa samaan tuomioon päätyi Helsingin käräjäoikeus pari vuotta sitten.

Käräjäoikeus on hylännyt myös 486 metsänomistajan muodostaman Suuri Savotta -kanneryhmän lähes 12 miljoonan euron ja 32 kunnan yhteensä liki kuuden miljoonan euron kanteet.

Historiallisen laajassa ja kalliissa oikeudenkäyntien sarjassa osapuolten oikeuskulut ovat kohonneet yhteensä noin 45 miljoonaan euroon.

Oikeuskulut koostuvat pääosin asianajotoimistojen palkkioista sekä taloustieteen ja raakapuumarkkinoiden asiantuntijoille maksetuista korvauksista.

Suuri Savotta -kanneryhmiä oli kaksi: ykkönen ja kakkonen.

Suuri Savotta kakkosen 1 054 metsänomistajan kanteiden varsinaista käsittelyä ei ehditty edes aloittaa käräjäoikeudessa, koska ryhmän kaikki kanteet todettiin korkeimman oikeuden linjauksella vanhentuneiksi.

Oikeuskuluja kakkosryhmäläisille kertyi kuitenkin 2,2 miljoonaa euroa, kun kukin metsänomistaja maksoi asianajotoimistolleen kanteiden vireille panosta 2 100 euroa.

Suuri Savotta ykkösen 486 metsänomistajan kanteiden käsittelyn oikeuskulut olivat yhteensä noin 10,3 miljoonaa euroa, josta metsänomistajapuolen osuus oli noin 5,5 miljoonaa ja metsäyhtiöiden 4,7 miljoonaa euroa.

Käräjäoikeus määräsi metsänomistajat korvaamaan metsäyhtiöiden kulut.

Kun Suuri Savotta luopui kanteistaan eikä valittanut hovioikeuteen, Stora Enso ja UPM antoivat kulunsa anteeksi. Näin metsänomistajille jäi maksettavaksi omien asianajokulujensa lisäksi Metsäliiton runsaan miljoonan euron kulut.

Kuntien kanteiden käsittely käräjäoikeudessa maksoi yhteensä noin 10,8 miljoonaa euroa. Siitä kuntien kulujen osuus oli lähes 4,6 miljoonaa ja metsäyhtiöiden yhteensä 6,2 miljoonaa euroa.

UPM lupasi antaa kunnille 2,1 miljoonan euron kulunsa anteeksi, kun kunnat eivät vaadi enää hovioikeudessa UPM:ltä korvauksia.

Metsähallitukselle laskua on kertynyt maksettavaksi käräjä- ja hovioikeudesta yhteensä 22 miljoonaa euroa. Summasta metsäyhtiöiden kulujen osuus on 12,5 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen ja kuntien on pitänyt ymmärtää kanteita nostaessaan, kuinka suuriin kuluihin oikeusprosessi voi johtaa.

Monelle yksityiselle metsänomistajalle karu ja täysin kohtuuttomalta tuntuva totuus selvisi liian myöhään.

Lue lisää