Kolumni

Yksi oli joukosta poissa

Varsinaiset hiilensitojat jätettiin syrjään pääministerin ympäristöseminaarista.

Pääministeri Juha Sipilä piti maanantaina Säätytalolla seminaarin, johon oli kutsuttu lähes pari sataa vaikuttajaa keskustelemaan ilmastonmuutoksesta ja etsimään keinoja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Paikalla oli iso joukko ympäristöjärjestöjä, tutkijoita, teknologiayritysten edustajia ja finanssialan vaikuttajia.

Paikalla oli myös edustajia etujärjestöistä, muun muassa Suomen Yrittäjistä. Marttaliitto piti tilaisuudessa puheenvuoron, joka käsitteli ilmastoystävällistä joulua.

Ja hyvä näin.

Martat on aktiivinen ja merkittävä suomalainen toimija, joka ansaitseekin tulla kuulluksi.

Mutta yksi oli joukosta poissa. Metsänomistajilla ei Säätytalon tilaisuudessa ollut järjestäytynyttä edustusta. Heitä ei ollut kutsuttu mukaan. Ei siitä huolimatta, että he omalla omaisuudellaan paljolti vastaavat muiden ilmaan laskeman hiilen sitomisesta.

Maa- ja metsätaloustuottajien MTK, metsänhoitoyhdistykset ja Metsäteollisuus ovat asiasta enemmän kuin tuohtuneita.

Eikä syyttä.

Pääministerin kanslia perusteli asiaa metsänomistajille viestillä, jossa muun muassa vedottiin Säätytalon rajallisiin tiloihin! Lisäksi kansliassa katsottiin, että korkean teknologian hankkeet ja hiilensidonnan taloudelliset vaikutukset eivät suoraan koskeneet metsänomistajia.

Jostain syystä kansliassa oli katsottu, että Greenpeace, WWF ja Luonnonsuojeluliitto olivat taas tahoja, joita edellä mainitut vaikeasti ratkaistavat asiat koskivat.

Joskus virheen sattuessa kannattaisi vain nostaa käsi pystyyn. Juuri nyt pääministerin kannattaisi näin tehdä.

Pääministerin kannalta noloa tilannetta lieventää hieman se, että hän ei avustajineen ole ainoa, joka on tässä asiassa erehtynyt. Ylen metsäkampanja oli tässä asiassa malliesimerkki.

Vaikka "Mennään metsään" -kampanjan tarkoitus saattoi olla alun perin hyvinkin rakentava, metsänomistajat pääsivät asiassa kunnolla kuulluiksi vasta, kun Yle oli saanut aikaiseksi ison hämmingin.

Ympäristöjärjestöjen asema metsiä koskevassa hiilikeskustelussa onkin omituisen vahva. WWF ja Luonnonsuojeluliitto tekevät varmasti hyvää tarkoittavaa työtä, mutta metsänomistajia ja metsästä elantoaan saavia he eivät edusta. He eivät edusta edes kaikkia niitä, jotka haluavat sitoa hiiltä metsiinsä mahdollisimman paljon.

Puhumattakaan, että he edustaisivat niitä metsänomistajia, jotka ovat hyvällä metsänhoitotyöllään saaneet aikaan hiilinielut kaikkien iloksi, ja saavat vastakin.

Metsänomistajien ja heidän edustajiensa onkin huolehdittava paitsi omaisuutensa arvosta, hiilensidonnasta, työllistämisestä ja verotulojen kasvattamisesta, myös siitä, että saavat toiminnalleen sille kuuluvan arvostuksen. Tavoitteena voisi olla vaikka se, että itsenäisyyspäivän juhlissa metsänomistajat saavat saman huomion ja arvostuksen kuin ympäristöjärjestöt.

Maaseudun Tulevaisuus kantaa tässä asiassa oman pöllinsä pinoon ja puolustaa vastuullista suomalaista metsänomistajaa. Ensi vuonna aloitamme uuden kuukausilehden MT Metsän, joka käsittelee alan asioita metsänomistajan näkökulmasta.

Toivomme muidenkin huomaavan metsänomistajien arvon.

He ansaitsevat sen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

MTK:n tuleva toiminnanjohtaja rakastaa hitsausta ja traktorihommia – aikaisempaan MTK-uraan liittyy myös hyvin värikäs jakso

MOT: MTK ja EK tavanneet useimmin komissaari Kataista – MT tutki samaa asiaa vuonna 2016, viestintätoimistojen tapaamiset kasvaneet huimasti

MTK valitsi toiminnanjohtajakseen Jyrki Wallinin