Kolumni

Pyydä ja päästä -kalastus on marginaalista

Catch and release tai catch and eat, eli pyydä ja päästä tai pyydä ja syö, se on joko tai.

Mutta onko sen pakko olla niin mustavalkoista? Ei tietenkään. Turhan vähälle huomiolle jää valikoiva kalastus ja sen edistäminen.

Valikoivan kalastuksen ideana on ottaa ruokakalaa valikoiden joko sääntöjen velvoittamana tai vapaaehtoisesti. Eli liian pienet tai suuret vapautetaan, samoin kuin muuten rauhoitetut tai uhanalaiset kalat.

Pyydä ja päästä kalastuksessa kalastaja ei valikoi, vaan hän on päättänyt vapauttaa kaikki saaliiksi saamansa kalat. Kaikki kalat vapauttavia kalastajia on marginaalinen joukko. Tämä ei ole mutua, vaan suomalaisille kalastusmatkailijoille suunnatun kyselyn mukaan noin joka kymmenes kalastaja on määritelmän mukainen pyydä ja päästä -kalastaja. Kysely oli osa Itä-Suomen yliopistossa kesän alussa tarkastettua pro gradu -tutkielmaa.

Huomionarvoisinta ei ole tutkielman tuottama tieto pyydä ja päästä -kalastajien määrän marginaalisuudesta. Huomionarvoista on, että samaan kyselyyn vastanneista kalastajista lähes kaksi kolmesta ilmoitti harrastavansa valikoivaa kalastusta.

Pyydä ja päästä -kalastusta morkkaavat mielipiteet antavat usein rivien välistä ymmärtää, että morkkaajat eivät kaloja kiusaa ja vapauttele. Näin toimiessaan he eivät toimi, kuten laki velvoittaa, eli alamittaiset, rauhoitetut ja uhanalaiset on vapautettava. Verkkopyynti on asia erikseen, sillä verkkohan ei valikoi.

Pro gradu -tutkielman kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia oli sitä mieltä, että vapautetuilla kaloilla on positiivisia vaikutuksia vesistön luontaisille kalakannoille. He kokivat, että pitkällä aikavälillä he hyötyvät kalojen vapauttamisesta.

Vain vajaa kymmenes vastaajista ajatteli, että suurin osa takaisin päästetyistä kaloista kuolee erilaisiin vapauttamisesta johtuviin komplikaatioihin.

Kyselyn tietojen perusteella vapaaehtoiselle valikoivalle kalastukselle on olemassa erinomainen maaperä kasvaa, pyydä ja päästä on äärimmäisyys.

Ajatus kaikkien saaliiksi saatujen kalojen vapauttamisesta tuntuu varmasti älyttömältä sellaisen ihmisen päässä, joka on kasvanut siihen ajatukseen, että kalastetaan ruuaksi ja tarpeeseen.

Mutta on lyhytnäköistä, vaikka inhimillistä tyrmätä kaikki omista lähtökohdista erilaiset tavat tehdä asioita. Se tyrmäys voi estää harrastuksen tai elinkeinon jatkuvuuden tulevaisuudessa.

Lue lisää