Kolumni

Posti uhmaa Berneriä

Ahtaalle ajautunut Posti ryhmitti keskiviikkona rivinsä ja lähti vastahyökkäykseen. Postin mukaan liikenneministeriössä valmistellut lain muutokset olisivat erityisesti kuluttajille tuhoisia. Ne nostaisivat palvelujen hintoja jopa 20 miljoonalla eurolla vuodessa ja vaikeuttaisivat muutenkin Postin toimintaa. Näkemys on aivan erilainen kuin hanketta ajaneen liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.).

Tilanne on kiintoisa. Vaikka Posti on itsenäinen yhtiö, se on kuitenkin valtion omistama. Bernerille Posti ei ollut kertonut lakimuutosta koskevista lausunnoistaan etukäteen. Ministeri kertoikin tuoreeltaan STT:lle, ettei hänellä ole minkäänlaista tietoa siitä, mistä Posti kuluarvionsa ottaa. Berner on perustellut omia suunnitelmiaan sillä, että Postin kulut päinvastoin laskisivat.

Bernerin suunnitelmissa on olennaista kilpailutuksen lisääminen. Liikenneministeri on myös voimakkaasti puolustanut haja-asutusalueiden asukkaiden oikeutta viisipäiväiseen jakeluun. Ministeri kummastelikin Postin tulkintaa siitä, että kilpailutus nostaisi kustannuksia.

Postin ei tarvitsisi hyväksyä omaa palveluaan heikompia tarjouksia. Tuolloin se voisi hoitaa jakelun itse. Iso apu voisi olla myös siitä, että päivässä olisi vain yksi jakelukierros aluetta kohti.

Lakiesityksessä on myös pyritty antamaan Postille mahdollisuuksia kehittää palvelujaan ja saada omasta palvelustaan asianmukainen kate.

Asiakkaan näkökulmasta tilanne on omituinen. On erittäin vaikea uskoa, että kilpailutus voisi nostaa palvelun hintoja. Jos näin käy, kilpailutus olisi suunniteltava uudelleen. Kilpailutettavat alueet on määriteltävä niin, että toimintaa on mahdollisuus tehostaa. Millään ei voi ymmärtää tulkintaa, että Postin jakamisen tehokkuus olisi tällä hetkellä tapissaan.

Eniten huolissaan ovat postinjakajat. Tämän huolen ymmärtää. He ovat vaarassa menettää työnsä Postissa. Samalla heille saattaisi kuitenkin avautua työmahdollisuuksia kilpailijoiden palveluksessa. Työehdot olisivat kuitenkin erilaiset. Tällä hetkellä Postin työehtosopimusten jäykkyydet ovat edelleen tämän maan kärkeä. Parasta olisi, jos haja-asutusalueille syntyisi aidosti uutta liiketoimintaa. Tämä on aivan mahdollista.

Jo tällä hetkellä Postin toiminta on monin paikoin erittäin epävarmaa. Monien asiakkaiden, myös MT:n, kokema palvelu on heikentynyt rajusti. Tämä ei koske pelkästään haja-asutusalueita. Ongelmia on yhä enemmän myös kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Samalla Posti pyrkii nostamaan hintojaan. Yhtälö ei kerta kaikkiaan toimi. Jos Posti ei itse pysty parantaman palveluaan, sen kannattaisi antaa ministerin yrittää.

Pakostakin herää kysymys, kiinnostaako Postia enää kirjeiden, pakettien ja lehtien jakaminen vai haluaisiko se tehdä aivan jotain muuta? Posti on kuitenkin olemassa kansalaisia ja heidän tarpeitaan varten.

Liiketoiminta ulkomailla tai logistiikkaratkaisut kotimaassa voivat olla kiintoisaa liiketoimintaa, mutta kuluttajat kotimaassa odottavat Postilta kunnon kohtelua. Postin olisi ajettava ensi sijassa postia ja vasta sitten omaa asiaansa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

IL: Posti on saattanut hukata kirjeitä maantielle

Posti paransi hieman tulostaan – kirjeet vähenevät, paketit lisääntyvät

Elokuun loppu tuo taas lisähintaa kirjeille: Posti nostaa kevyiden kirjeiden hintoja 10 sentillä