Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Kommentti

Toimittajan kommentti: Miksi poikkeuslupahakemus kävi ympäristöministeriössä?

Ministerin mukaan ely-keskus päättää poikkeuslupien myöntämisestä, ei ympäristöministeriö.

Poikkeuslupahakemus rauhoitetun lajin häirintään tai tappamiseen voi päästä Varsinais-Suomen elykeskuksen käsittelyjonossa kärkeen, jos tilanne on akuutti.

Kysyin sähköpostin välityksellä ympäristöministeri Krista Mikkoselta (vihr.) tiistaina eikö tätä ohituskaistaa olisi tarpeen käyttää nyt, kun viljelijät ovat hätää kärsimässä valkoposkihanhien kanssa.

Ministeri vastasi, että Varsinais-Suomen ely-keskus on luonnonsuojelulain nojalla toimivaltainen viranomainen, joka käsittelee rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeusluvat ja päättää myös poikkeusluvan myöntämisestä ampumiselle, ei ympäristöministeriö.

Tohmajärvelle myönnettiin toukokuussa poikkeuslupa, jolla saa ampua 375 valkoposkihanhea vuodessa. Lupahakemus jätettiin Varsinais-Suomen ely-keskukselle vuonna 2019.

Luvan käsittely kestää keskimäärin 3–4 kuukautta. MT:n tietojen mukaan Tohmajärven luvan käsittely kesti pitkään, koska hakemusta käsiteltiin myös ministeriössä. Jos ely-keskus on toimivaltainen viranomainen, joka tekee päätökset poikkeusluvista, miksi hakemus kävi ministeriössä?

Lue lisää

Suomalaisten luontosuhde on irrottautumassa reaalitodellisuudesta ja valkoposkihanhet ovat siitä hyvä esimerkki

Hallituksen sisällä täysin eri näkemys valkoposkihanhista – keskusta ja RKP tahtovat pienentää kantaa, vihreät vastustaa

Ministerit Mikkonen ja Leppä vierailevat ensi tiistaina valkoposkihanhien pahimmilla tuhoalueilla Keski-Karjalassa

Luonnonsuojelijat aikovat valittaa valkoposkihanhien ampumiseen myönnetyistä poikkeusluvista