Kommentit

Tuomas, tilastoa kannattaa lukea kunnolla

Kaijaleena Runsten
Kommentit 13.03.2018

"Maatalousyrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot ovat perheenjäsentä kohden pysytelleet kymmenen viime vuoden ajan palkansaajatalouksien alapuolella."

MT:n lukijoista moni tarttui maanantaina Tuomas Enbusken Iltalehden kolumnin väitteisiin, että suomalainen viljelijän mediaanitulo on keskimääräistä palkansaajaa korkeampi.

Enbuske käytti kolumnissaan kotitalouden laskelmaa. Sen mukaan maatalousyrittäjän kotitalouden käytössä olevat tulot olivat vuonna 2016 yli 56 000 euroa ja Enbusken sanoin "tavallisella" kotitaloudella ne olivat 50 000 euroa.

En tiedä, mitä tavallinen talous tarkoittaa, joten en lähde tässä pohtimaan sitä.

Vaikeaksi Enbusken vertailun tekee kuitenkin se, että puhutaan koko kotitaloudesta. Viljelijöistä on päätoimisia vain hieman yli joka toinen eli viljelijällä itselläänkin on yleensä joko muuta yrittäjä- tai palkkatuloa. Jos hänellä on puoliso, tällä on tilan ulkopuolista päätoimista tuloa vielä todennäköisemmin.

On siis mahdoton tietää, kuinka merkittävä osuus Enbusken mainitsemassa mediaanitulossa selittyy maatilan tuloilla ja mikä on ulkopuolisten tulojen osuus.

Vielä suurempi harha syntyy kotitalouden määrittelystä. Oikea mittari olisi kotitalouden tulo kulutusyksikköä kohden. Tällöin otetaan huomioon, montako ihmistä taloudessa on. Tilastokeskus käyttää sitä julkaisuissaan, koska vain siten voidaan vertailla erikokoisten ja erilaisessa tulo- ja muussa tilanteessa olevien perheiden tilannetta.

Viljelijäperheissä on suomalaista keskivertoperhettä useammin lapsia. Samoin sinkkutalouksia on viljelijöissä keskivertoa vähemmän.

MT:n lukija Seppo Virtanen toi Enbusken kolumnia koskevissa kommenteissa esiin Tilastokeskuksen tiedotteen tämän kuun alusta. Se antaa vuoden 2016 tilanteesta melkoisen toisenlaisen kuvan.

Koko väestön mediaanitulo oli Tilastokeskuksen mukaan 24 160 euroa. Pienituloisessa yhden hengen taloudessa keskitulo oli 14 500 euroa.

Pienituloisia oli kotitalouksista 11,8 prosenttia. Työssäkäyvistä ryhmistä pienituloisia olivat erityisesti maatalousyrittäjät. Palkansaajilla keskimäärin ja erityisesti ylemmillä toimihenkilöillä pienituloisuus on Tilastokeskuksen mukaan harvinaista.

Sama tiedote kertoo, että eläköidyttyään viljelijät ovat muita eläkeläisiä useammin pienituloisia.

Edelleen se osoittaa selvästi, että maatalousyrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot ovat kulutusyksikköä kohden pysytelleet kymmenen viime vuoden ajan palkansaajatalouksien alapuolella. Poikkeuksena on kolme vuotta, jolloin ne ovat yltäneet kutakuinkin palkansaajien tasolle.

Enbusken kolumnin perimmäinen tarkoitus oli vaatia valtiota käyttämään maataloustuista ainakin osa lastentarhanopettajien palkkoihin. Siitä tuskin kovin moni on eri mieltä, etteivätkö lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ansaitsisi paremman palkan.

Mutta Tuomaankin kannattaisi lukea tilastoa edes hetki huolella, eikä vain napata yksittäisiä lukuja isosta massasta. Ehkä tämä tapaus taas kerran osoittaa, että tilaston saa näyttämään lähes mitä vain - jopa antamaan valheellisen kuvan todellisuudesta, jos asiaan ei perehdy.

Selvyyden vuoksi avaan tähän vielä Tilastokeskuksen käyttämät termit.

Mediaanitulo tarkoittaa keskimmäistä palkkaa, kun kaikki tietyn ryhmän tulonsaajat asetetaan tulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Keskimmäisen tulosaajan kummallekin puolelle jää siis yhtä monta tulonsaajaa.

Pienituloinen on ihminen, jonka tulot ovat enintään 60 prosenttia kaikkien työikäisten suomalaisten keskitulosta.

Käytettävissä oleva rahatulo saadaan, kun kotitalouksien jäsenten yhteenlasketut tulot jaetaan kotitalouden kulutusyksiköillä. Yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö, muut 14 vuotta täyttäneet ovat 0,5 ja 0–13-vuotiaat lapset kukin 0,3 kulutusyksikköä.

Yhden henkilön kotitaloudessa kulutusyksikköluku on yksi ja kahden aikuisen taloudessa 1,5. Kahden huoltajan ja yhden alle 14-vuotiaan lapsen kodissa kulutusyksiköitä on 1,8.

Tilastokeskuksen tiedote vuoden 2016 kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista kulutusyksikköä kohden

Lue myös:

Tuomas Enbuske siirtäisi maataloustuet lastentarhanopettajille

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT