Kommentit

Hevosverkoston johtajiston otettava koko moninainen hevoskenttä haltuun

"Jos verkosto löytää hyvin paikkansa kentällä, se voi nostaa koko hevostalouden arvoa suomalaisten keskuudessa."

MTK:n hevosverkosto on uusi toimielin, jolla on lunastettavana paikkansa niin hevosalan yrittäjien parissa kuin järjestön sisälläkin. Jos verkosto löytää hyvin paikkansa kentällä, se voi nostaa koko hevostalouden arvoa suomalaisten keskuudessa.

Hevonen yhdistää kaupunkeja ja maaseutua. Kiireisessä maailmassa hevosen seura tekee hyvää niin psyykkisesti kuin fyysisestikin liikunnan ja ulkoilun kautta.

Hevosalan yrityksiä on hyvin monenlaisia. Parhaiten tunnetaan ravi- ja ratsastustallit. Lisäksi alalla toimii runsas joukko yrityksiä erilaisissa hyvinvointi- ja terapiapalveluissa, matkailussa, hevoskasvatuksessa sekä luonnollisesti hevosalan sisäisesti käyttämissä palveluissa. Niihin taas kuuluvat esimerkiksi rehuntuotanto tiloilla, tarvikekaupan valmistajat, maahantuojat ja kaupan yritykset, hevosten terveyspalvelut kuin alan koulutus, neuvonta ja tutkimuskin.

Huomattavaa on, että hevosverkostoon tulee jäseniä paitsi MTK:n sisältä myös edustajat Suomen Hippoksesta, Suomen Ratsastajainliitosta ja ruotsinkielisen tuottajajärjestön SLC:n hevosyrittäjistä.

Yhteisiä haasteita ei puutu: kannattavuus on maatalouden tavoin hevostaloudessa heikko ja eläimet sitovat yrittäjää pitkää päivää vuoden joka päivänä.

Alalla yhdistyvät rinnan yrittäjyys ja ihmisten harrastustoiminta, mikä on sen rikkaus mutta siitä seuraa myös tiettyjä haasteita. Yksi niistä on harmaa talous, joka on omiaan vaikeuttamaan alan päätoimisten yrittäjien hinnoittelua ja sitä kautta vaikuttaa muun muassa työntekijöiden palkkatasoon.

Toinen on se, että hevostalouden tunnuslukuja on hyvin vaikea määrittää tarkasti, koska vastaava virallinen tilastointi puuttuu kuin muista kotieläintuotannon suunnista. Esimerkiksi hevostallien tarkkaa kokonaismäärää on mahdoton laskea, koska hevosten pitopaikkarekisteri ei ole vielä käytössä.

Tarkat lukemat puuttuvat siitäkin, mitkä ovat päätoimisia hevosyrityksiä, ja mitkä taas osa-aikaisia hevosyrityksiä, joissa yrittäjä tekee esimerkiksi muuta palkkatyötä mahdollistaakseen hevostoiminnan.

Puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta vaaditaan kykyä ennen kaikkea edustaa koko hevosalan moninaista kenttää uskottavasti. On siis kyettävä katsomaan asioita omaa taustaryhmää laajemmin. Koska verkosto laajentaa MTK:n edunvalvontaa koko hevossektorille, johtokaksikolta edellytetään hyviä neuvottelutaitoja ja valmista verkostoistumista myös oman järjestön ulkopuolelta. Osoitetut yhteydet muihin sidosryhmiin kuten hallintoon ja yrityselämään eivät ole pahasta nekään.

Hevosverkostolle on kuitenkin selvästi tilausta. Siitä kertoo jo puheenjohtajapaikkojen herättämä kiinnostus. Rehti kisa luottamuspaikoista on aina myönteinen asia.

Lue myös: Hevosverkosto yhdistää MTK:n ja hevosjärjestöjen edunvalvonnan – johtopaikasta kilvoittelee ainakin viisi ehdokasta

Lue lisää