Kommentti

Tuemmeko kiinalaisten lihansyöntiä veronmaksajien rahoilla?

Henrik Hohteri: Sikaloiden sijaan pitäisi rakentaa vaikka salaojia.

Kuluvan vuoden aikana sianlihan vienti Kiinaan on kasvanut yli odotusten melkein kymmeneen prosenttiin kotimaisesta tuotannosta. Moni on iloinnut lihayhtiöiden ja siantuottajien puolesta.

Veronmaksajana pohdin, kannattaako iloita.

Suomen maatalous on julkisin varoin tuettua tuotantoa. Tukien tarkoituksena on turvata omavaraisuutta ja laskea ruuan kuluttajahintaa.

Luke on laskenut, että sianlihanpaistin hinta nousisi ilman maataloustukia 50 senttiä kilolta.

Jos sianlihaa viedään ennustetun mukaan pian 20 miljoonaa kiloa vuodessa, Kiinaan viedyn sianlihan tuki olisi tällä hinnalla laskettuna 10 miljoonaa euroa vuosittain. Päälle tulee vielä viennin edistämiseen käytetty julkinen tuki.

Laskelma on toki karkea yksinkertaistus. Suurin osa sikatilojen tuesta on pinta-alatukea, joka kannustaa viljan viljelyyn eikä kohdistu siantuotantoon. Viime vuosina Suomen sikatalous on jo muuttunut aikaisempaa markkinaehtoisemmaksi. Tuotanto on laskenut jopa alle kulutuksen.

Eikä kansallisten tukien ja vienninedistämisvarojen määrä nousisi, vaikka siantuotanto viennin imussa vielä kasvaisi, vaan samaa tukipottia jaettaisiin entistä runsaammalle tuotannolle.

Toisaalta: Ilman pinta-alatukia sikatilat eivät olisi kannattavia eikä Kiinaan olisi mitä viedä. Sikatilojen liikevaihdosta maataloustuet muodostavat 20 prosenttia.

Olemme siis ryhtyneet tukemaan kiinalaista kuluttajaa suomalaisen ja EU-kuluttajan lisäksi. Sen voi nähdä myönteisenäkin asiana, mutta tohdin ehdottaa, että maailman johtava talousmahti huolehtisi ruokaturvastaan omin varoin.

Kiinan-viennin kasvu johtuu maassa jyllänneestä eläintautiepidemiasta. EU-kansalaisten veroeuroilla paikataan kiinalaisten epäonnistunutta maatalouspolitiikkaa.

Tilapäisen liikatuotannon vientihän olisi aivan järkevää. Lihatalojen mukaan ne eivät kuitenkaan tavoittele hetken pikavoittoja vaan pysyvää jalansijaa Kiinan markkinoilta.

Suomi on myös aika syrjäinen sivunäyttämö koko EU:n maataloutta ajatellen. Suomen sikavientiä huolestuttavampaa on, jos vaikkapa Keski-Eurooppaan ja Tanskaan pystytetään lisää tehotuotantoa Kiinan kysynnän vetämänä ja EU:n piikkiin.

Siltikin: Suomessa sianlihan kulutus laskee tuotannon pysyessä ennallaan. Sikalainvestoinnit ovat yhdessä navetoiden kanssa etusijalla Makera-tukien jaossa.

Olisi kohtuullista, että tukien osuus sianlihan hinnasta perittäisiin takaisin vientitulleina. Toistaiseksi sikaloiden investointituet voisi asettaa viimeisenä jonoon ja suosia vaikka salaojien rakentamista.

Lue lisää

Vihreiden Ohisalo vaatii maataloustukien täysremonttia – "Tukia kohdistettava kasvispohjaiseen tuotantoon"

Sianlihan hinta painuu Kiinassa – markkinahintojen hiipuminen pakottaa viejien katseita muualle

Raivioiden tukikelpoisuus on nostattanut myrskyn MTK:n sisällä – kolme tuottajaliiton puheenjohtajaa ottaa kantaa tilanteeseen

MTK:n peltokasvivaliokunta pelottelun tiellä