Kommentit

Raha ei valu kasvattajan kukkaroon

Heidi Järvenpää
Kommentit 19.06.2017

Varhaiskasvatuksella tehty raha ei näy lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palkoissa.

Yksityiset päiväkotiketjut ovat ymmärtäneet, miten suomalaisella varhaiskasvatuksella tehdään rahaa. Palvelusetelitoiminnan laajeneminen kunnissa mahdollistaa ketjujen kasvamisen. Toinen syy on yksityisen hyvä maine vanhempien keskuudessa. Lapselle halutaan tarjota parasta mahdollista kasvatusta.

Touhula Varhaiskasvatus Oy:n lisäksi myös muun muassa valtakunnallinen Pilke päiväkodit Oy on kasvattanut merkittävästi liikevaihtoaan viime vuosina.

Varhaiskasvatuksella tehty raha ei kuitenkaan näy lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palkoissa. Yksityiset päiväkodit noudattavat edelleen yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta, vaikka varhaiskasvatus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen jo vuonna 2013.

Yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksessa lastentarhanopettajan palkka on vajaat 200 euroa alhaisempi kuin kunnallisen puolen työehtosopimuksessa.

Yksityisellä puolella lastentarhanopettajan keskiarvoansio oli 2 399 euroa, kunnallisella 2 605 euroa. Lastenhoitajien keskiarvoansio jäi yksityisellä puolella 2 101 euroon ja kunnallisella 2 249 euroon. Luvut käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2015 palkkarakennetilastosta.

Kunnilta säästyy rahaa palvelusetelien myötä. Säästökohde käy kuitenkin kalliiksi koulutetuille kasvatusalan ammattilaisille. Yksityisten päiväkotien määrän kasvaessa yhä useampi lastentarhanopettaja ansaitsee vähemmän.

Aiheeseen liittyvät artikkelit