Mielipide

Metsätilakaupoissa tarvitaan tarkkuutta

Metsään.fi-kaukokartoituspuustotietoa ei tule käyttää yksistään metsätilakaupoissa, koska yksittäistapauksessa puustomäärä voi olla jopa 50 prosenttia väärin.

Metsätilan hinta määräytyy suurelta osin puustomäärän perusteella. Virheellinen puustotieto johtaa osaltaan hinnan määräytymiseen väärin ja sitä kautta tappioihin myyjälle tai ostajalle.

Jos metsään.fi-tieto osoittaa 3 500 kuution puumäärää ja metsätilan todellinen puu­määrä on 5 000 kuutiota (43 prosenttia suurempi), on myyjän tappio Lapin keskimääräisellä kuutiohinnalla vuodelta 2019 (20 euroa kuutio) laskettuna 30 000 euroa.

Jos ostaja saakin puuta 1 500 kuutiota vähemmän kuin luuli, niin tällöin myyjä ja välittäjä voivat aivan perustellusti saada ostajalta hinnanalennusvaatimuksen, jonka suuruus on noin 30 000 euroa lisättynä asiantuntijan kohtuullisilla kuluilla.

Lukuisia kertoja olen sanonut asiakkailleni, että hoitamissani metsätila­kaupoissa metsään.fi-puusto­tietoa ei käytetä, koska en halua aiheuttaa myyjälle tai ostajalle pahimmillaan kymmenien tuhansien eurojen tappioita ja sitä kautta korvaus­vaatimuksia yritykselleni.

Metsään.fi-tietojen käyttä­minen metsätilakaupassa osoittaa tietämättömyyttä ja piittaamattomuutta myyjän, ostajan ja välittäjän metsätilakauppaan liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista.

Metsätilakaupassa myyjän etujen valvonta keskittyy kahteen asiaan.

Ensimmäinen on oikea markkinahinta. Markkinahinta on usein kymmeniä prosentteja suurempi kuin tila-arvion metsätaloudellinen arvo. Oikea markkinahinta jää myyjälle haaveeksi ilman metsätilan ammattimyyjää ja tietämystä markkinahinnasta.

Toinen on metsätilakaupan virheiden hallinta, tunnistaminen ja välttäminen: tämä on myyjän ja ostajan etu. Oikean markkinahinnan lisäksi onnistuneessa metsä­tilakaupassa hallitaan myyjän, ostajan, välittäjän ja tila- arvion tekijän vastuut, velvollisuudet ja oikeudet metsätilakaupassa.

Varmistu, että välittäjäsi osaa edellä mainitut.

Tuomo Liikanen

Rovaniemi

Lue lisää