Mielipide

Metsätilan arviointi koostuu monesta

Tuomo Liikanen kirjoitti (MT 26.2.) metsätilakaupoista. Hän on vankkumaton tila-arvioiden puolestapuhuja ja kertoo kirjoituksessaan puustomäärien virheistä metsään.fi -tiedoissa.

Yli 20 vuoden kokemuksella päätin kommentoida Tuomon kirjoitusta.

Metsätilan ostajan ei kannata tehdä ostopäätöksiä metsätiloista pelkästään tila-arvioi­hin perustuen. Tämä koskee minkä tahansa organisaation tekemiä tila-arviota.

Tila-arviot ovat aina nimensä mukaisesti vain arvioita. Yleisesti tila-arvio katsotaan kelvolliseksi, jos puuston määrä heittää enintään 20 prosenttia.

Puuston kokonaismäärä on vain osa puuston arvoa, ja arvioitsijoilta saattaa puuttua kokemus puuston todellisesta arvosta. Puuston tukkiosuuteen (joka määrittää hyvin pitkälti puuston arvon) vaikuttaa esimerkiksi puuston laatu, mitä ostajia alueella on (alueen kilpailutilanne) ja maailmanmarkkinat.

Esimerkkitapauksessa päätehakkuukypsän metsän tukkiosuus voi helposti vaihdella välillä 40–60 % puuston järeyden ja maapohjan pysyessä samana. Tällöin esimerkkihinnoilla tukki 55 €/m3 ja kuitu 17,5 €/m3 puuston keskihinta on vaihteluvälillä 32,50 €/m3–40 €/m3.

Ja tämä mahdollinen arviovirhe tulee vielä puuston kokonaismäärän virheen päälle! Mahdolliset virheet puuston kokonaismäärässä ja arvossa voivat tila-arvioissa olla kumpaan suuntaan hyvänsä.

Usein parhaaseen lopputulokseen metsätilan ostaja pääsee, kun peilaa julkisia metsävaratietoja erikseen tehtyyn tila-arvioon ja edelleen omiin maastomittauksiin. Yleensä maastossa näkee melko nopeasti, onko tila-arvio ”kallellaan” johonkin suuntaan.

Erityisesti vanhempipuustoisissa metsätiloissa tukkiosuuteen liittyvät riskit ovat merkittäviä, koska puustoa kasvattamallakaan ei saada arvoa kurottua umpeen.

Raakapuun reaalihinnat ovat viimeisiin vuosikymmeniin peilaten laskevia, joten odottamalla vanha metsä ei muutu sen arvokkaammaksi.

Nuoremmissa metsissä riskit ovat pienempiä; 20 prosentin virhe alaspäin puuston määrän arviossa kasvaa muutamassa vuodessa umpeen. Lisäksi arvokasvu kuidusta tukkiin tai hukkapuusta kuitupuuhun on nopeaa.

Tilan myyjällä riskit ovat huomattavasti pienempiä, jos tila vain laitetaan julkiseen myyntiin. Julkisessa myynnissä korkein markkinahinta yleensä löytyy.

Sami Oinas

Rovaniemi

Tila-arviot ovat aina nimensä mukaisesti vain arvioita.

Lue lisää

Suomen Sijoitusmetsät ennustaa: metsäkiinteistöjen hinnat nousevat tänä vuonna lähes yhdeksän prosenttia

He ostivat 14 miljoonan euron maatilan: Neljä paikallista viljelijää, johtoon astuu 23-vuotias William Kartz Johansen

Metsätilojen hinnat ovat voimakkaassa nousussa – myyjien on oltava valppaana, ostajat kannattaa kilpailuttaa

Yle uutiset: Rovaniemen kaupunginjohtaja: Kaupunki käyttää etuosto-oikeutta metsätilaan Ounasvaaralla