Mielipide

Raideinfrassa perusasiat kuntoon

Raideliikenteen kehittämistä koskevassa keskustelussa uutisvirran ovat vallanneet uusia miljardiluokan ratalinjauksia perustelevat selvitykset ja markkinointiviestintä. Vähemmälle on jäänyt liikennepolitiikan perusasia eli nykyisten väylien kunnosta huolehtiminen sekä tavaraliikenteen tarpeet henkilöliikenteen rinnalla.

Väylän arvion mukaan rataverkon peruskorjaustarpeet ovat noin kaksi miljardia euroa. Ne sisältävät useita kiireellisiä kohteita eri puolilla maata.

Ensin on hoidettava perusasiat, jotta rataverkon liikennöitävyys ja välityskyky paranevat. Tästä hyötyvät kaikki maakunnat. Koko maan yhteinen asia on myös Helsinki–Kerava-välin kapasiteetin lisääminen.

Peruskorjausten yhteydessä on järkevää toteuttaa sellaisia matka-aikojen nopeutustoimia, jotka tarvitaan riippumatta siitä, tuleeko tulevaisuudessa uusia ratalinjauksia vai ei. Esimerkiksi Karjalan ja Savon radoilla voidaan peruskorjaus- ja nopeudennostotoimet toteuttaa siten, että samalla edistetään kunnianhimoista kolmen tunnin tavoitetta Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin.

Pienempien paikkakuntien kannalta tärkeä arkinen asia on, että taajamajunia kulkee myös jatkossa riittävästi. Kiskobusseilla on merkitystä erityisesti maamme poikittaisliikenteelle. Ostoliikenteeseen tarvitaan LVM:n ja VR:n välille aiempaa pidemmät sopimuskaudet, jotta saadaan tulevaisuusperspektiiviä myös asiakkaiden näkökulmasta.

Hallitusohjelman tahtotila matka-aikojen nopeuttamisesta Turun, Tampereen ja Itä-Suomen suuntiin on hyvä lähtökohta tulevaisuuden järeämpien toimenpiteiden jatkosuunnittelulle ja maankäyttövarauksille. Nämä kaikki on mahdollistava myös Uudenmaan maakuntakaavassa, jolla on ratkaiseva merkitys koko maan liikennejärjestelmään.

Itä-Suomen laajasti yhdessä ajama tulevaisuustavoite on Helsinki–Porvoo–Kouvola-linjaus. Ainoa ratkaisu, joka tukee sekä Savon ja Karjalan ratojen että Pietarin liikenteen asiaa.

Sami Laakkonen

yhteyspäällikkö

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lue lisää