Mielipide

Hankinnat edistämään luomua, ministeri Leppä!

Hallitusohjelmassa todetaan, että suomalaisen luomutuotannon määrää lisätään elintarvikkeiden tuotannossa, jalostuksessa, kotimaan kulutuksessa ja viennissä. Ohjelmassa myös todetaan, että luomustrategia tullaan päivittämään.

Projekti EkoNu on viimeisimmän hankekautensa aikana tehnyt lukuisia aloitteita kunnallisten koulutussektorien ruokapalveluille luomutuotettujen raaka-aineiden käytön lisäämisestä. Tällöin olemme aina pystyneet vetoamaan hallituksen periaateohjelmaan, jossa on asetettu tavoite saada luomutuotettujen raaka-ainei­den osuus julkisen sektorin ruuanvalmistuksesta 20 prosenttiin ennen vuotta 2020.

Nyt, vaikka hallitusohjelmasta on luettavissa myönteisyys luomua kohtaan, puuttuvat siitä yksiselitteisesti määritetyt tavoitteet. EU:n uuden Green Deal -ohjelman tavoitteissa luomutuotantoon viitataan myönteisellä tavalla.

Luomutuotannolla on näissä tavoitteissa merkittävä rooli kestävän kehityksen luomisessa, taistelussa ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä vastaan.

Suomessa käytetään julkisen sektorin keittiöissä vain vähän luomuraaka-aineita verrattaessa naapurimaihimme Ruotsiin ja Tanskaan. Lisäksi monissa kunnissa kamppaillaan taloudellisten vaikeuksien kanssa.

Edelliseen viitaten haluamme kysyä seuraavaa: Milloin Suomi saa uuden luomustrategian, jonka perusteella keskustelua julkisen sektorin ruokahankinnoista voidaan käydä?

Onko mahdollisuutta panostaa väliaikaisesti hankkeeseen taloudellisesti, esimerkiksi tukemalla suoraan kunnallisten koulutusyksiköiden ruokapalveluita, ettei luomuraaka-aineiden käyttö tule lisäämään koulutusyksikön ravintokustannuksia?

Esimerkiksi määräaikainen hankerahoitus voisi olla toimiva tukemisen tapa. Yksi idea voisi olla vuosittaisen kansallisen luomuviikon järjestäminen julkisissa ruokapalveluissa.

Mikäli luomutuotantoa aiotaan kehittää tavoitteiden mukaisesti, pitäisi julkisen sektorin ruokahankintojen olla vetovastuussa. Vain siten pystytään takaamaan luomuruuan tarpeeksi suuret tuotantomäärät innovaatioiden luomiseksi myös vientinäkymät huomioiden.

Steve Nyholm

ohjausryhmän puheenjohtaja

Ann-Sofi Ljungqvist

projektipäällikkö

Thomas Snellman

projektikoordinaattori

Projekt EkoNu 3.0

Yksi idea voisi olla vuosittaisen kansallisen luomu­viikon järjestäminen julkisissa ruokapalveluissa.

Lue lisää

Jari Leppä: Uudet tutkimukset saattavat muuttaa käsitystä turvepelloista, päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon

Jari Leppä: Perustuki on tulossa raiviopelloille, korvauskelpoisuus vain pienelle osalle raivioista

Lisää luomuruokaa suurkeittiöihin – Lahdessa tähdätään 70-prosenttisesti luomuruokaan

Ministeri Leppä huolestui EU:n avohakkuita rajoittavasta metsästrategiasta: "Herää kysymys, kenelle se on tarkoitettu”