Mielipide

Sähkönsiirtomaksuille tarvitaan hintakatto

Sähkön siirtohinnat ovat karanneet kohtuuttoman korkeiksi keskivertokuluttajalle. Sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa, vaan se ostetaan paikalliselta verkonhaltijalta riippumatta siitä, minkä yhtiön sähköä asiakas ostaa.

Etenkin haja-asutusalueiden asukkaat kärsivät maakaapeloinnin aiheuttamista kustannuksista. Olisi huomattavasti edullisempaa turvata sähkön toimitusvarmuus raivaamalla sähkölinjojen alustoja ja reuna-alueita maakaapeloinnin sijasta.

Nykymallin mukaan siirtohinnoilla on korotuskatto, jonka mukaan verkkoyhtiö ei voi korottaa hintoja yli 15 prosenttia edeltävän 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin verrattuna. Sähkönsiirtolasku muodostuu sähkön siirtohinnasta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.

Sähkövero on noussut rajusti 2000-luvulta lähtien ja muodostaa nykyään huomat­tavan osan kotitalouksien sähkönsiirtolaskusta. Suomen sähkövero on moninkertainen EU:n minimitasoon nähden ja heikentää siten sekä teolli­suuden kilpailukykyä että kotitalouksien ostovoimaa.

Korkea sähkövero yhdistettynä alati nouseviin sähkön­siirtomaksuihin iskee etenkin pienituloisiin kotitalouksiin. Sähkö on jokapäiväinen välttä­mättömyyshyödyke, eikä nykymaailmassa tule toimeen ilman sitä.

Sähkönsiirrolla rahastaminen on törkeää, etenkin kun sitä ei voi kilpailuttaa. Nykyinen siirtohintojen korotuskatto on aivan liian korkea.

Olen jättänyt hallitukselle toimenpidealoitteen sähkönsiirtomaksujen hintakaton asettamisesta enintään 20 prosenttiin sähkön kulutuksesta laskettuna. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jos sähkö­laskusi olisi 100 euroa, voisi sähkönsiirtoa periä enintään 20 euron verran. Jos sähkölaskusi olisi 200 euroa, voisi sähkönsiirtoa periä enintään 40 euroa ja niin edelleen.

Toivottavasti hallitus valmistelee aloitteeni pohjalta lain, jotta ihmisten ei enää tarvitsisi maksaa törkeitä summia sähkönsiirrosta.

Sanna Antikainen

kansanedustaja (ps.)

Outokumpu

Lue lisää