Mielipide

Näkökulma ei tee tietokirjasta pamflettia

Joukko eläköityneitä professoreita kritisoi Maaseudun Tulevaisuudessa (MT 11.5.) Tieto-Finlandian voittanutta Metsä meidän jälkeemme -tietokirjaa pamflettikokoelmaksi, joka ”tasapainoilee tieto- ja mielipidekirjallisuuden välillä”.

Emeritusprofessorit toteavat, että kirjassa unohdetaan historialliset ja taloudelliset näkökohdat. Me kirjan tekijöinä katsomme, että kirja huomioi historialliset lähtökohdat ja sen, että päätökset on tehty aina omassa historiallisessa ympäristössään. Menneisyyttä enemmän teos katsoo tähän päivään ja tulevaisuuteen.

Kirjan lähtökohtana on ollut pohtia, miten metsämme ovat muuttuneet ja millainen näiden muutosten vaikutus on ollut metsäluontoon ja tapaamme käyttää metsiä. Kuten jo esipuheessa alle­viivaamme, näkökulmamme on ympäristö ja sen kestävyys.

Näkökulma on tietokirjan tarkasteluikkuna, rajaus, joka pitää kirjan aihealueen kasassa. Se kertoo myös lukijalle, miten ilmiötä teoksessa hahmotetaan.

Toisin kuin emeritus­professorit väittävät, kirja ei ole pamfletti. Pamfletti on tiivis, kirjoittajan omista näkemyksistä ponnistava kiistakirjoitus.

Se, ettei näkökulma miellytä, ei tee kirjasta pamflettia. Metsä meidän jälkeemme pohjautuu lukuisten alan tutkijoiden haastatteluihin, kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Lisäksi kirjaan on haastateltu ihmisiä, jotka saavat elantonsa metsästä tai joiden elämään muutokset metsissä ovat vaikuttaneet. Kirjan faktasisältöjä ovat tarkistaneet ristiin alan tutkijat.

Emeritusprofessorit toteavat, että ”tietolähteitä on runsaasti ja tiedot ovat pääosin oikein”. He viittaavat epä­määräisesti pienempiin virheisiin nimeämättä niitä. He nimeävät vain yhden mielestään virheellisen väittämän: ”Käsittämätön on väittämä, jonka mukaan kivihiili olisi ilmastonmuutoksen kannalta puuta parempi energialähde.” Kirjassa ei ole tällaista väittämää.

Sekä tieteellinen ymmärrys että kansalaisten tietoisuus suomalaisen luonnon tilasta kasvavat jatkuvasti. Päivä emeritusprofessorien kirjoituksen jälkeen Suomen ympäristökeskus ja Luonnon­varakeskus tiedottivat, että toimet luonnon monimuotoisuuden puolesta ovat olleet oikeansuuntaisia mutta riittä­mättömiä. Asia on vakava ja siihen tulee tarttua entistä hanakammin.

Pekka Juntti

Anna Ruohonen

Jenni Räinä

Metsä meidän jälkeemme -kirjan kirjoittajat

Metsä meidän jälkeemme -teos katsoo tulevaisuuteen.
Toimet luonnon moni­muotoisuuden puolesta ovat olleet oikean­suuntaisia mutta riittämättömiä.

Lue lisää

Finlandia-voittaja rinnasti orja- ja metsätalouden, metsäihmisten korvissa särähti – Kytömäki haluaa herättää keskustelua voimaperäisestä metsätalouden harjoittamisesta, ei kärjistää

Jatkuvaan kasvatukseen kuuluvat jatkuvat hakkuut

Valtaosa Suomen metsämarjoista voisi olla luomua, mutta sertifikaatti puuttuu – "Tällä hetkellä suurin ongelma on, että luomukeruualueet ovat kartalla pirstaleisia"

Kunnostusojituksia tehdään vuosittain jopa 70 000 hehtaarilla – Aarre: Näitä asioita onnistunut ja kannattava kunnostusojitus vaatii