Mielipide

Luomu on kestävää

Toisin kuin Seppo Vuokko kolumnissaan (MT 18.5.2020) väittää, luomu on ekologisesti kestävä tuotantotapa. Luomun kestävyys ilmenee luomun tavoitteissa, menetelmissä sekä tuotantotapojen vaikutuksia vertailevassa tutkimuksessa.

Nykyisen maataloustuotannon haitat ekologiselle kestävyydelle ovat yleisesti tunnustettuja. Ilmastonmuutoksen eteneminen ja kiihtyvä lajikato ovat osoituksia tarpeesta kehittää maatalouteen kestävämpiä vaihtoehtoja, kuten myös Vuokko peräänkuuluttaa.

Luomuviljelyn menetelmät edistävät hiilen sitoutumista maaperään ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Vuokko mainitsee, että kasveille on samantekevää, onko kalium­ioni peräisin karjanlannasta, tuhkasta vai lannoitetehtaan säkistä. Kasveille näin onkin, mutta maan eliöstölle ei ole.

Luomussa viljellään kasvien lisäksi maata ja eloperäinen lannoite on ravintoa myös maaperän pieneliöstölle, joka puolestaan parantaa maan rakennetta ja viljavuutta. Tällä on merkitystä myös luonnon monimuotoisuudelle, sillä neljännes maapalloin lajikirjosta löytyy maan alta. Luomun säädökset tekevät siitä toki yhtäältä jäykän mutta toisaalta luotettavan ja läpinäkyvän.

Sertifioinnin myötä myös kuluttaja pääsee mukaan luomuketjuun ja voi omilla valinnoillaan vaikuttaa luomuketjun kehittymiseen. Pelkät säädökset eivät vielä tee luomusta kestävää, vaan osaavat luomuviljelijät, jotka soveltavat niitä omaan tuotantoonsa. Lisääntyvän tutkimuksen ja kokemuksen myötä luomuviljely pystyy myös kehittymään nykyisestä ja tuottamaan nykyistä suurempaa satoa.

Maapallon kasvavan väestön ruokaturva on suuri haaste. Tutkimusten mukaan luomu pystyisi ruokkimaan maapallon kasvavankin väestön, kunhan ruokahävikki saadaan kuriin ja ruokavalio muuttuu kasvispainotteisemmaksi. Luomu ei silti yksin ratkaise ruuantuotannon suuria kysymyksiä, vaan tarvitaan monia kestävän viljelytavan muotoja, joista luomu on yksi.

On hienoa huomata, että luomussa testatut käytännöt näyttävät siirtyvän vähitellen myös osaksi tavanomaista tuotantoa. Luomun ydintä on maan hyvä kasvukunto, jonka säilyttäminen on keskeistä myös ruokaturvan kannalta. Suurin osa ruuasta kasvaa kuitenkin edelleen maasta.

Marja-Riitta Kottila

toiminnanjohtaja, MMT

Aura Lamminparras

asiantuntija, MMM Pro Luomu ry

Lue lisää

Luomuvienti tuplaantui kahdessa vuodessa – kaura veturina, luomutuotteiden jalostusaste on noussut kiitettävästi

Luomutuotteiden myynti kasvoi – päihitti päivittäistavarakaupan kokonaismyynnin

Pro Luomu haittaveroehdotuksesta: "Varmasti on muitakin ohjauskeinoja"

Yle: Luomutuottajien määrä kasvussa