Mielipide

Metsäkauriita on liikaa

MT Metsä 5/2020 artikkelissa ”Kaurispukin pitopöytä katettu” väitetään, että metsä­kauriiden ruokinnalla ei ole vaikutusta kannan suuruuteen ja että eläinkannan kokoa säädellään metsästyksellä.

Metsäkauriskannan määrää ei ole laskettu vuoden 2005 jälkeen. Riistakeskuksen Mikael Wikström väittää, että jos talvisella riistaruokinnalla olisi suuri merkitys, se olisi tasoittanut nettokasvun vaihtelua, mutta näin ei ole tapahtunut.

Tietoa nettokasvun vaihtelusta ei löydy mistään. Mikä on kauriskannan koko 2020? Mistä tiedetään, miten kauriskanta vaihtelee, jos ei tiedetä eläinten määrää? Entä mihin perustuu väite, että talviruokinta vähentää eläinten vaellustarvetta, teiden ylityksiä ja onnettomuusriskiä?

Lumimäärän vaihtelulla sen sijaan on Wikströmin mukaan merkittävä vaikutus metsäkauriiden määrään, sillä kauris ei pysty kaivamaan syvän lumen alta ravintoa. Jos talviruokinnalla ei ole kantaan merkitystä, miksi Metsästäjäin keskusjärjestö opettaa, että talviruokinta vähentää talvikuolleisuutta? Väitteissä on selvä ristiriita.

Talviruokinnalla kanta pysyy riistaoppaan mukaan tuottavana eli vasoja syntyy jopa 3-4, ja metsästys helpottuu. Jos kauriita ei ruokittaisi, vasatuotanto olisi pienempää. Heikkojen yksilöiden luonnollisesta poistumasta huolehtisivat kettu ja ilves, joiden määrää tällä hetkellä säädellään, jotteivät ne verottaisi kauriskantaa.

Vaikkei ruokinta kasvattaisikaan kantaa valtakunnallisesti, se voi tehdä sitä paikallisesti. Kauriiden ruokinta pitää lopettaa asutuksen lähellä, sillä metsäkauris muuttaa reviirinsä ruuan ääreen ja pistää samalla poskeensa alueen pelto-, piha-, puutarha- ja luonnonkasvit.

Suomessa ollaan täyttä vauhtia epäonnistumassa kauriskannan hallinnassa. Sitä ei enää pystytä säätelemään metsästyksellä, eikä petojen anneta hoitaa kantaa luontai­sesti. Kauriskannan määrä vaikuttaa niin moneen asiaan, että kannanhoito ei enää voi olla yksinomaan metsästäjien vastuulla.

Epäloogisten väitteiden sijaan pitäisi levittää tutkittua tietoa ja kannanhoitosuunnitelmissa ottaa huomioon se tosiasia, että metsäkauriit eivät metsästämällä lopu.

Hilkka Karimo

Espoo

Tosiasia on, että metsä- kauriit eivät metsästämällä lopu.

Lue lisää

Metsästyksellä liian monta määrääjää

HS Vieraskynä: Eläinten ja lintujen talviruokinta on lopetettava – luonnonvaraisten eläinten määrä on noussut luonnottoman suureksi

Viljelijöiden kärsivällisyys alkaa loppua: ”Ei ole mitään järkeä yrittää leikata peurakantaa, kun ruokinnalla samaan aikaan vahvistetaan lisääntymiskykyä"

Pikkulintujen talviruokintaa saa Janakkalassa jatkaa, lintuinfluenssalöydöksestä johtuva suositus ruokinnan lopettamisesta koski vain siipikarjanpitopaikkoja