Lasten oikeuksista on huolehdittava - Lukijalta - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipide

Lasten oikeuksista on huolehdittava

Emme voi tietää, tuleeko koronan toinen aalto syksyllä, mutta siihen on varauduttava. Näin voidaan välttää keväällä poikkeus­lain aikana tehdyt virheet.

Valmiuslain erilaiset tulkinnat kunnissa johtivat siihen, etteivät lasten oikeudet täysimääräisesti toteutuneet. Opetusjärjestelyt olivat kuntien ja jopa koulujen välillä erilaisia. Erityisesti oppimisen tuen ja yksilöllisen huomioimisen puutteet aiheuttivat monelle oppilaalle vaikeuksia. Myös lapsiasiavaltuutettu kiinnitti tähän huomiota.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa perusopetuslain väliaikaisen muutoksen, joka mahdollistaa alue- ja tilannekohtaiset ratkaisut koulunkäynnin järjestämiseen syksyllä, mikäli epidemiaryppäitä ilmenee ja kouluja joudutaan sulkemaan. Alueellisten erojen lisäksi myös lasten yksilölliset erot on huomioitava paremmin. Joillekin lapsille etäopiskelu on erittäin vaikeaa, ja epäonnistuminen voi johtaa syrjäytymisvaaraan.

Jatkossa onkin varmistettava, että oppilaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen ja opinnoissa etenemiseen taataan kaikissa olosuhteissa. Oppimisen tukea ei saa karsia, vaikka sen toteuttamistapoja joudutaankin nyt soveltamaan.

Maksuton perusopetus tarkoittaa myös kouluruokailua. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen keräämien tietojen mukaan noin puolet Suomen kunnista tarjosi poikkeusoloissa kouluruoan kaikille halukkaille ja neljäsosa osalle etäopetuksessa olevista oppilaista ja opiskelijoista.

Uuden lukuvuoden alkaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä niihin lapsiin ja nuoriin, joita ei tavoitettu etäopiskelun aikana ja joiden osallistuminen opiskeluun oli vähäistä. Nyt ei missään tapauksessa ole oikea aika lomauttaa opettajia.

Onneksi hallitus päätti ennen kesätaukoa laaja-alaisesta yhteensä 320 miljoonan euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketista poikkeusolojen oppimisen ja koulukäynnin vaikutusten tasoittamiseen, lukio-opiskelijoiden opintojen kertaamiseen ja tukitoimenpiteisiin sekä maksuttomien harrastusten mahdollistamiseen sekä etsivään nuorisotyöhön. Lisäksi kunnille suunnataan lisärahoitusta lapsi­perheiden sosiaalipalveluihin sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

Merja Mäkisalo-Ropponen

kansanedustaja (sd)

Lue lisää

Suomessa 105 uuttaa koronatartuntaa – Tartuntojen lähde tiedossa Husin alueella vain murto-osalla

Perusopetuksen tulevaisuuteen uusia näkökulmia

Maski suojaa myös maalla

Koronaepidemia kiihdyttää vauhtiaan – kansalaiset laistavat suosituksia maskien käyttämisestä