Mielipide

Lantafosforin siirtoa kokeillaan jo nyt

Agris-työryhmä esittää lantafosforin siirtotukea (MT 14.8.). Tuen avulla voitaisiin puuttua keskeiseen vesiensuojelun haasteeseen eläintuotannon keskittymisestä alueille, joilla peltomaan fosforipitoisuus on aiempien vuosikymmenien runsaan lannoituksen myötä noussut korkeaksi.

Ehdotus on tärkeä ja kannatettava. Eläintuotannon keskittymisen myötä tietyille alueille jää nyt liikaa lantaa ja lannan ravinteita, mikä ylläpitää peltojen korkeita fosforivalumia etenkin Saaristomereen ja Selkämereen. Ilmastonmuutoksen arvellaan lisäävän peltovalumia 50 prosenttia vuoteen 2060 mennessä juuri näillä alueilla.

Jotta Itämeren ja paikallisvesistöjen tilaa voidaan saada parannettua, lanta on pikaisesti saatava liikkeelle ravinneylijäämäisiltä alueilta ravinnealijäämäisille alueille. Perusongelmana on, että lannoitteina erinomaisten lantaravinteiden hinta nousee prosessoinnin ja kuljetusten myötä selvästi mineraalilannoitteita korkeammaksi, mikä estää niiden laaja-alaisen käytön. Siksi tarvitaan ehdotetun kaltaista tuki-instrumenttia.

John Nurmisen Säätiö on yhteistyössä HKScanin, Emomyllyn ja Raision kanssa käynnistänyt keväällä 2020 pilottihankkeen, jossa kokeillaan Agris-työryhmän ehdotuksen kaltaista lantafosforin siirtoa Satakunnasta Pirkanmaalle. Tuottajat ovat lähteneet hankkeeseen innolla mukaan.

Pilotissa kertyy tärkeää käytännön tietoa siitä, miten ehdotetun kaltainen tuki-instrumentti voidaan käytännössä toteuttaa koko Suomen tasolla. Jaamme saamiamme oppeja mieluusti laajemminkin, jotta Itämeren ja sisävesien kannalta keskeinen ongelma voidaan ratkaista.

Marjukka Porvari

johtaja, Puhdas Itämeri -hankkeet

John Nurmisen Säätiö

Heikki Aro

tutkimuspäällikkö

HKScan Oyj

Kai Huovinen

toimitusjohtaja

Emomylly Oy

Minna Oravuo

viljapäällikkö

Raisio Oyj

Lue lisää

Vaikka ruissato jäi niukahkoksi, varastot takaavat, että leipureille riittää kotimaista ruista

Viljan ostajat: Viljan laatu odotuksia parempi, vaikka pahimmillaan ehdittiin pelätä jo katastrofia

Digitalisaatiosta apua valuma-alueiden määritykseen

Pro Ruis ei ole hanke eikä saa hanketukia