Linja kirkkaaksi, keskusta - Lukijalta - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipide

Linja kirkkaaksi, keskusta

Keskusta kokoontuu puoluekokoukseen vakavassa tilanteessa. Kannatus on puolittunut kymmenessä vuodessa.

Poliittisen liikkeen ensimmäinen menestymisen ehto on tunnistettava ja äänestäjäkunnan ajatteluun kolahtava aatteellinen linja. Keskustalle sitä on ollut koko maan kehittämiseen tähtäävä aluepolitiikka ja palveluiden turvaaminen, kotimaisen elintarviketuotannon puolustaminen, perheiden valinnanvapaus pienten lasten hoidossa, sekä sosiaalisen perus­turvan takaaminen asuinpaikasta ja ammatista riippumatta.

Lisäksi keskustaan on luotettu myös kansakunnan edun mukaisen ulkopolitiikan ankkurina.

Viime vuosina kiihtynyt muuttoliike maaseudulta eteläisen Suomen keskuksiin on johtanut keskustan kannatuksen laskuun sekä asukkaitaan menettävillä alueilla että ruuhkautu­villa seuduilla. Miksi näin?

Muuttotappiosta kärsivillä alueilla koetaan, että keskusta ei enää puolusta heidän elinpiiriään, työpaikkojen ja palveluiden säilymistä? Ruuhkautuvien seutujen pienituloisemmat asukkaat kokevat, että elinkustannusten, erityisesti asumisen hinnan kohoaminen polkee heitä köyhyyteen?

Keskustan tulee puolustaa edelleen lujasti asumisen ja elämisen mahdollisuuksia koko maassa. On etelän keskustenkin asukkaiden etu, että maata asutetaan tasapainoisemmin.

Myös ilmastonmuutoksen torjunta puhuu sen puolesta. Tarvitsemme puhtaampaa uusiutuvaa energiaa, tarvitsemme metsien kestävään kasvuun perustuvaa biotuotantoa, tarvit­semme puhdasta kotimaista ruokaa. Tarvitsemme elinvoimaista maaseutua, nuoria sukupolvia, koulutusta, työpaikkoja ja palveluita koko maahan.

Olen vakuuttunut, että etelän keskuksissa on paljon äänestäjiä, jotka antavat kannatuksensa koko maasta huolta ja vastuuta kantavalle puolueelle. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa Keskusta sai Helsingin ja Uuden­maan vaalipiireistä yhteensä seitsemän kansanedustajaa. Vuonna 2019 tuloksena oli vain kaksi paikkaa.

Luotan siihen, että oman linjan kirkastaminen voi kääntää keskustan kannatuksen uuteen nousuun.

Eero Lankia

Kirkkonummen Veikkolasta

Lue lisää

Saarikko keskustan linjasta: Kaupungistuminen ei välttämättä ole jatkuva megatrendi – monipaikkaisuuden puolesta tarvitaan toimia

Turpeeseen ei saa juuttua

HS: Sdp edelleen suosituin puolue – perussuomalaisten kannatus hivenen nousussa, keskustan ei

Paine puolueiden sisällä kasvaa