Mielipide

Koronakriisi koettelee järjestöjä

Koronakriisin vuoksi Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka yritystoimintojen lisäksi vaarantaa myös järjestökentän. Monet järjestöt ovat joutuneet sopeuttamaan toimintaansa ja perumaan sovittuja kursseja ja tapahtumia. Osa järjestöistä on joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään.

Koronakriisi ja veikkaustuottojen laskusta aiheutuneet menetykset ovat johtamassa kansalaisyhteiskunnan rahoituksen leikkauksiin.

Onneksi Marinin hallitus on luvannut korvata järjestökentälle mahdolliset Veikkauk­sen tulojen vähentymisestä aiheutuneet avustusrahat. Nyt on aika hallituksen lunastaa antamansa lupaus.

Järjestöt ovat tärkeitä toimijoita Suomessa, ja niiden toimintakenttä on laaja. Järjestöjen palvelutuotantojen keskeytyminen osuu erityisen kipeästi haavoittuviin ihmisryhmiin, syrjäytymisvaarassa oleviin sekä lapsiin ja perheisiin.

Valtion korona-avustuksia jaettaessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota ihmisille ja yhteiskunnalle tärkeiden järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytyksiin.

Järjestökentällä on tärkeä rooli kriisitilanteessa ja vielä jopa tärkeämpi kriisin jälkiseurauksia korjattaessa. Mikäli järjestöjen toimintaedellytyksistä ei huolehdita eikä niille kohdenneta riittävästi tukea, on vaarana, että moni järjestö ei selviä kriisin yli.

Toivomme hallitukselta pikaisia toimia, jotta järjestöjen auttamistyö, vapaaehtois- ja vertaistoiminta saadaan turvattua. Järjestöillä on merkittävä rooli myös urheilun, tieteen, taiteen ja nuorisotyön sektoreilla.

Lähellä viranomais­tehtäviä olevia toimintoja ­tulisi siirtää budjettirahoituksen piiriin. Näin Veikkauksen tuoton alenemaa voitaisiin tasoittaa budjettivaroin. Myös arpajaisveron laskeminen ja Veikkauksen aseman ja kanavointikyvyn vahvistaminen olisivat käytettävissä olevia keinoja.

Koronavirustilanteen myötä vuodelle 2021 myönnettävissä olevien STEA-avustusten määrää tulee arvioida uudelleen. On pelättävissä, että avustuksiin käytettävissä oleva rahamäärä laskee, vaikka avustusten tarve on päinvastoin kasvanut. Vaarana on järjestöjen toiminnan nopea kuihtuminen. Näin ei saa tapahtua.

Sari Tanus

Keliakialiiton puheenjohtaja

Antero Laukkanen

Psoriasisliiton puheenjohtaja

Lue lisää

Tämä metallifestari sai nyt ensimmäisen tuntuvan valtionavustuksensa – Nummijärven Maatalousjärjestö ry rakentaa raskasta juhannusta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto: Veikkauksen keskuspelijärjestelmän hankinta oli lainvastainen – sakkoja ei voitu määrätä, koska määräaika oli kulunut umpeen

Rahapeliongelmiin löydettävä ratkaisu

Pyy on hätää ­kärsimässä