Hanhiongelmaan löytyy avaimia jo nyt - Lukijalta - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipide

Hanhiongelmaan löytyy avaimia jo nyt

Valkoposkihanhien Pohjois- Karjalan pelloilla aiheuttamat tuhot ovat olleen oikeutetusti puheenaiheena. Moni viljelijä menetti suuren osan toimeentulostaan, kun hanhet tuhosivat orastavan viljan. Perustettiin niin sanottu hanhinyrkki, jonka esityksistä saimme lukea hiljattain.

Hyvä, että ongelmaan on sekä ympäristö- että maa- ja metsätalousministeriössä tartuttu ripeästi ja etsitty kaikki keinot, jolla tuhoja voidaan jatkossa välttää.

Esitän, että nyt esitetyn laajan keinopaletin lisäksi ympäristöministeriö valmistelee luonnonsuojelu­lain nopean muutoksen, jotta poikkeuslupia hanhien karkotukseen voidaan hakea laajemmille alueille kuin tällä hetkellä, ja että poikkeus­lupien myöntäminen siirretään alueellisille elykeskuksille.

Näin voitaisiin nykyistä joustavammin huomioida lintuparvien ennakoimattomat liikkeet. Ei riitä, että muutosta tarkasteltaisiin luonnonsuojelulain kokonais­uudistuksen yhteydessä vasta vuoden 2021 lopulla kuten työryhmä esittää. Työkalut täytyy olla käytössä jo ensi keväänä.

Hanhityöryhmä on oikeassa, että tarvitaan kattavasti erilaisia toimen piteitä. Osa etenee ripeämmin, osa ottaa vuosia, kuten lintudirektiivin muutos EU-tasolla.

Sitä ennen on käytettävä kaikki sekä kotimaiset että direktiivin jo nyt mahdol­listamat keinot vähentää vahvaa hanhikantaa, huolehtia poikkeuslupien sujuvasta käsittelystä ja korvausten nopeasta maksamisesta.

Luonnonsuojelulain osamuutos laajempien alueellisten poikkeuslupien mahdollistamiseksi tulee laittaa valmisteluun välittömästi.

Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Joensuu

Lue lisää

Hanhinyrkin tavoittelemat lintupellot haukkaisivat ison loven viljelyalaan muuttoreitin varrella

Valkoposkihanhia ei ammuta piiloista, jotta ihmisen läsnäolon pelotevaikutus lisääntyisi – pelotetta yritetään lisätä myös jättämällä kuolleita valkoposkia pellolle

Konsteja hanhiongelman ratkaisemiseksi haettiin tosissaan

Hanhinyrkki kannustaa viljelijöitä hakemaan poikkeuslupia valkoposkihanhien karkottamiseen ampumalla – työryhmän puheenjohtaja: "Tarkoittaa kohti ampumista"