Äärimmäisen tärkeää puhua yhteiskuntavastuusta - Lukijalta - Maaseudun Tulevaisuus
Mielipide

Äärimmäisen tärkeää puhua yhteiskuntavastuusta

Tänä päivänä sivistysvaltiossa yhtiöt eivät voi toimia vain voiton maksimointia ja osakkeenomistajien etua ajaen. On ymmärrettävä niiden rooli yhteiskunnassa, sillä ihmisten elämä ja toimeentulo ovat riippuvaisia yhtiöistä. Suurten yritysten yhteiskuntavastuu korostuu.

Työ- ja elinkeinoministeriö ulottaa yritysvastuun käsitteen yhteiskunnan hyvinvoinnin luomiseen asti. UPM:n Kaipolan tehtaan lakkautuksen seuraukset ulottuvat alue­talouteen ja sitä laajemmalle: Tehtaan työntekijöiden lisäksi urakoitsijoihin ja työntekijöihin puunkorjuussa, kuljetuksiin, alihankkijoihin, perheisiin ja verojen kautta kuntatalouteen.

Kaipolan kaltainen iso tehdas vaikuttaa kuntatalouteen suhteettoman suurella painolla, jolloin sen poistumisella on lamauttava vaikutus myös kunnan peruspalveluihin.

UPM:n liiketulos on ollut erinomainen vuosi toisensa perään. Tällä kertaa korona pudotti tulosta, joka oli edelleen kohtuullisella tasolla. Valtion avustustakin yhtiö on saanut isoja summia vuosittain. Jos yhtiö olisi vaikeuksissa, voisi se pyytää tukea omistajiltaan: sijoittajilta.

UPM:n kaltaiset metsäyhtiöt eivät ole enää suomalaisia. Sijoittajien omistama globaali yhtiö ohjaa investoinnit sinne, mistä saa suurimmat tuotot, kuten yhtiön toimitusjohtajakin on sanonut.

Jättimäiset tehtaat ja plantaasit muuttavat paikalliset toimivat sosiaaliset ja kulttuu­riset rakenteet karkottaen ihmiset juuriltaan. Osa tietysti saa myös työtä. Sellaista kutsutaan imperialismiksi.

Jotakin tuttua?

Kaipolassa tehdään sanoma­lehtipaperia, jonka kysyntä Euroopassa laskee. Suomalaiset yhtiöt ovat muuntaneet paperikoneitaan esimerkiksi kartongin tuotantoon, elleivät ole myyneet niitä ulkomaille.

On korkea aika sellaiselle metsäteollisuuspolitiikalle, jonka tuloksena kehittyy pientä ja keskisuurta teollisuutta ja yritystoimintaa korvaamaan ylisuuret jätit.

Korkeasti koulutettu väestömme pystyy luomaan uusia innovaatioita ja uutta – kestä­västi ja eettisin periaattein toimivaa yritystoimintaa ja -kulttuuria metsien Suomeen.

Saara Kauppi

Sastamala

Lue lisää

Mitä painopaperien jälkeen?

UPM luovuttaa 40 000 kasvosuojainta opiskelijoille

Pääministeri: UPM:n Kaipolan sulkemispäätöstä ei ole vielä loppuun käsitelty

Asiantuntijat: Irtisanomiskynnyksen nostaminen tuskin tehokas lääke estämään tehtaiden sulkemista