Mielipide

Bioraaka-aineissa on iso mahdollisuus

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julisti äsken, että EU tavoittelee päästöjen vähentämistä vuoden 1990 tasosta vähintään 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Kun vuodesta 1990 vuoteen 2018 asti eli 28 vuodessa onnistuimme EU:ssa vähentämään päästöjä 22 prosentilla, nyt 10 vuodessa pitäisi vähennysvauhdin yli kolminkertaistua.

Uskon, että Suomelle tämä sopii kyllä, mikäli mahdollisuuksiamme ei estetä. Meidän erityiset mahdollisuudet ovat uusiutuvissa bioraaka-aineissa. Puusta ja muusta biosta valmistettujen tuotteiden ja energian suhteellinen osuus on meillä maailman huippua ja vielä enempään olisi mahdollisuus.

Nyt etenkin EU:ssa on kasvavia pyrkimyksiä rajoittaa puun käyttöä, erityisesti sen energiakäyttöä, ja lisätä metsien suojelua. Euroopan parlamentin enemmistö äänesti äskettäin asiasta Suomen intressien vastaisesti. Samalla kannalla on Suomen ilmastopaneelin johto. Jopa niin, että sen julkistamassa viiden kohdan ehdotuksessa EU:n elvytys­rajojen käyttökohteiksi bioraaka-aineet on unohdettu.

Suomessa erityisesti vihreiden mantraksi on noussut ”taistelu turvetta vastaan”. Minunkin mielestäni on selvää, että sen käyttö jo ilman uusia veroja laskee ennen vuotta 2030 huoltovarmuuden vaatimalle alarajalle. Se ei kuitenkaan riitä. Turve­taistelusta on tullut mantra.

Hiilenkäyttö on Suomessa noin kaksinkertainen turpeen käyttöön ja päästöihin verrattuna. Vuodesta 2016 turpeen käyttö väheni 60 petajoulesta (PJ) 55 PJ:een vuoteen 2019. Hiilen käyttö ei vähentynyt 110 PJ:stä.

Nyt kun päästöoikeuden hinta on lähellä 30 euroa/MWh, sekä koti- että ulkomaista ainespuuta poltetaan suuria määriä. Turpeen veron­korotusten seurauksena aines­puu tulee palamaan entistä iloisemmin kattiloissa. Kenties hiilikin. Ja minä kun luulin vihreiden vastustavan – ei vain ainespuun – vaan kaiken sortin polttoa. Sinänsä 2,7 euron kiristys ei maata kaada.

Todettakoon, että Euroopan parlamentti hyväksyi tiistaina 15.9. enemmistöllään mallin, joka mahdollistaa meidän rahoilla miljardien eurojen tuen maakaasulle. Siis fossiiliselle polttoaineelle! Pitivät omaa kotimaistaan tärkeänä.

Turvealueilla on nyt korkea aika ryhtyä toimiin, joilla varaudutaan kysynnän entistä nopeampaan vähenemiseen. EU:n siirtymärahastosta on luvassa jopa 300 miljoonaa euroa. Mutta vain, mikäli on suunnitelmat, miten tuotanto laskee ja mitä kompensaatioksi halutaan tehdä.

Mauri Pekkarinen

Euroopan parlamentin jäsen (kesk.)

Lue lisää

Mauri Pekkarinen: "Kun Marjatta Väänänen nousi ylös ja kertoi näkemyksensä, niin kuulijat sananmukaisesti kuuntelivat"

Mielipide: Kokoomuksessa maataloudesta puhuvat vain pääkaupunkiseudun kansanedustajat – he kilpailevat vihreiden kanssa siitä, kuka sanoo ilkeämmin maanviljelijöistä

Porvaripuolueet ovat hylänneet ruuan tuottajat

Ruuan tuotanto- ja kulutustapojen on muututtava