Mielipide

Menestyksen elinehto

Ilman laadukasta ammatillista koulutusta Suomessa ei ole riittävästi osaavia työntekijöitä.

Koulutuksesta tinkimällä Suomi sahaa omaa oksaansa. Ammatti- ja yleissivistävien aineiden opetusta on vähennetty jo vuodesta 2011 alkaen. Suomessa huudetaan ”lisää insinöörejä”, mutta ammatillisesta koulutuksesta on vaikea siirtyä korkeakouluihin ja selvitä hyvin opinnoissa ilman riittävää yleissivistävien aineiden osaamista.

Opetuksen ja ohjauksen määrissä on myös eroja eri puolilla maata sijaitsevien koulutuksen järjestäjien kesken. Ratkaisu tähän on nostaa ammatillisen koulutuksen rahoituksen taso sellaiseksi, että se mahdollistaa riittävän opetuksen ja ohjauksen toteuttamisen eri kohderyhmille. Opiskelijat tarvitsevat pätevien ja ammattitaitoisten opettajien antamaa opetusta ja ohjausta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Ammatillinen koulutus kaipaa myös työrauhaa. Jatkuvien hakemuskierrosten sijaan olisi hyvä saada keskityttyä pitkä­jänteisesti opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Tällöin ammatillinen koulutus pystyy vastaamaan paremmin osaamisen vaatimuksiin tulevaisuuden työelämässä ja alueellisiin tarpeisiin.

Tulevaisuuteen suuntautuvassa ammatillisessa koulutuksessa opiskelijat saavat myös jatkuvan oppimisen taitoja, mikä auttaa heitä kehittymään sekä uudistumaan muuttuvassa maailmassa ja mahdollistaa siten pitkät työurat.

Jaana Antila

Riitta Ristlakki

Ammatilliset opettajat AO ry

Lue lisää

Radikaalia koulutusta

Uusia elämän­ohjaajia valtuustoon

Armas aika: nuoruutta ei kannata uhrata pärjäämisen alttarilla

"Mietitytti, onko opiskelu hirveää juoksemista" – kaksoistutkinto tietää tuplasti työtä, mutta myös monin verroin osaamista