Mielipide

Valio unohti vastuullisuuden ja tasapuolisuuden

Olen osuuskunta Maitosuomen tuottaja. Osuuskunta omistaa Valiota, ja olen sitä kautta myös Valion tuottaja, omistaja.

Kevättalvella Valio teki päätökset rajoittaa maidontuotantoa. Sen seurauksena osuuskunnat tekivät sitten omia päätöksiään. Osuuskunta­tasolla nyt tehdyt päätökset eivät ole kaikkia tuottajia kohtaan tasapuolisia eivätkä oikeudenmukaisia.

Tuottajien keskuudessa on suuri huoli tilan taloudesta sekä omasta ja eläinten hyvinvoinnista. Ymmärrän hyvin Valion päätökset, mutta useiden tuottajien oman tilan kehittämisen kannalta tämäkin olisi voitu tehdä toisin. Valion päätöksiin en tässä kohtaa halua puuttua.

Eläinten hyvinvoinnin ja tuottajien jaksamisen parantaminen on näissä päätöksissä unohdettu. Maidon tuotannon sopimusmäärää jaettaessa on ennakkoon valittu harvat ja valitut voittajiksi.

Vuonna 2017 ja sen jälkeen investoineet tilat saavat riittävän ison sopimusmäärän, ettei heidän tarvitse tuottaa halvempaa maitoa. Mutta suurin osa, reilusti yli puolet tuottajista, on aikanaan investoinut yhtälailla eläinpaikkoihin, tuotantoa ja eläinten hyvinvointia halutaan kehittää ja on kehitetty. Näin minäkin olen tehnyt. Laskin, että pienellä maitomäärän lisäyksellä jo tehdyt eläinten hyvinvointiin tähtäävät investoinnit maksavat itsensä takaisin.

Näiltä erittäin tärkeiltä, pieniäkin eläinten hyvinvointiin tai tuottajien jaksamiseen liitty­viltä investoinneilta vedetään nyt taloudellinen pohja pois. Tuottajien joukossa on paljon samassa tilanteessa olevia. On isoja ja pieniä parannuksia, kaikki ne ovat kuitenkin vastuullisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kannalta yhtä tärkeitä.

Asia ratkeaisi sillä, että jokaiselle tuottajalle, navetan rakennusvuodesta riippumatta jaetaan maitolitrojen sopimusmäärää samoilla ehdoilla. Tällöin myös kaikki osallistuvat maitomäärän vähentämiseen yhtälailla ja etenkin tasa­puolisesti, kuitenkin tärkeille investoinneille jää myös taloudellinen perusta.

Osuuskunta estää tällä toimintatavalla aiemmin investoineiden tilojen mahdollisuuksia parantaa jatkossa talouttaan omilla pienillä investoinneilla. Oikeuden­mukaisuus puuttuu.

Kaikesta tästä tulee sellainen olo, kun muutaman vuosi sitten puhuttiin kovasti halpuuttamisesta, niin ei meidän maidontuottajien tarvitse enää halpuuttamisesta puhua, meidän oma firma tekee sen puolestamme.

Onneksi minulla on vielä mahdollisuus ruokapöydässä valita muutakin kuin Valion maitoa.

Jussi Palo

maidontuottaja

Viitasaari

MT:n jättinumero ilmestyy 30.10.
Lue lisää

Valio oikoo Oatlyn väitteitä ja tunnistaa huomiota hakevan tyylin – ”Me keskitymme omaan tekemiseemme”

Maitoa arvostelevan Oatlyn kauramäski käytetään sikojen rehuksi – MTV:n Uutisaamussa ihmeteltiin myös, miksi kauran ravinteita ei saada siirretyksi kaurajuomaan

Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat

Tilat ja lomitus kestivät koronan