Mielipide

Ydinvoima aiheuttaa päästöjä

Hiili ja turve kaukolämmön tuotannossa ovat korvattavissa päästöttömillä pienydinreaktoreilla, arvioi VTT:n Tommi Nyman (Turun Sanomat 29.9). Miksi VTT:n tutkijat pitävät ydinvoimaa päästöttömänä energiana, vaikka uraanin louhinta ja rikastus tapahtuvat fossiilienergialla?

Talvivaaran uraanin talteenottoa perusteltiin oma­varaisuuden lisäämisellä ja ympäristösyillä. Todellisuudessa hanke todettiin Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa taloudellisesti kannattamattomaksi.

Ympäristöedutkin ovat kyseenalaisia. Bioliuotus­kasoissa uraania on alle 20 prosenttia radioaktiivisten aineiden kokonaismäärästä. Radon ja polonium poistuvat kasoista kaasuna.

Ei tuontiuraanikaan mikään taivaanlahja ole. Australian ja Kazakstanin uraanikaivosten massiivinen veden kulutus uhkaa pohjavesiä. Suurta vastustusta on aiheuttanut vesiä pilaava ISL-menetelmä, jossa uraania liuotetaan pohja­veteen pumppaamalla sinne rikkihappoa ja vetyperoksidia.

Ennen kuin rahaa tuhlataan lisää pienydinreaktoreiden kehittelyyn, kannattaisiko tutkia ydinkaukolämmön terveysvaikutukset? Ainakin tritium on ydinvoimaloiden jäähdytysvedessä ongelma.

Realistisempi ratkaisu puhtaan kaukolämmön tuottamiseen olisi Espoon Otaniemen kaltaiset geotermiset lämpövoimalat. Vaihtoehtoisia energia­muotoja ei pidetä soveltuvina perusvoiman tuottamiseen. Kuitenkin Keski-Amerikan maat aikovat ratkaista sähkövajeen hyödyntämällä juuri geotermistä energiaa.

Energiakeskustelussa on unohdettu lämpötilaeroja mekaaniseksi energiaksi muuttava Stirling-tekniikka.

Itävaltalainen yritys toi jo vuosia sitten markkinoille oma­kotitaloihin soveltuvan pellettikattilan, jossa on Stirling- moottori. Se tuottaa 15 kilowatin lämpötehon lisäksi yhden kilowatin sähköä. Stirling-tekniikka taitaa olla todellinen uhka energiayhtiöille ja päättäjien lehmänkaupoille, koska lämmityskattiloita Suomessa riittää.

Jari Laiho

Laitila

MT:n jättinumero ilmestyy 30.10.
Lue lisää

Maaseudun autoilija nuolee taas näppejään

Lukijalta: Miten vihreät ratkaisevat energiantarpeen? Olisi mukava kuulla, kun hekään eivät halua elintason laskevan keskiajan tasolle

Vihreiden unelma on utopiaa

Valtra aloittaa viidennen sukupolven traktorimalliston julkistamisen sadan hevosvoiman luokasta