Mielipide

Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat

Muistelen aikaa, jolloin raken­nettiin perustaa nykyisille sähkönsiirtoverkoille. Nyt voittoa tavoittelematon osuuskunta-aate on mennyttä ja sähköbisneksestä on muodostunut eräänlainen kastijärjestelmä, etuoikeutettujen ryhmä vastaan tuulipukukansa.

Etuoikeutetut pitävät tiukasti eduistaan kiinni yhtiöiden hallintoneuvostoissa. Järjes­telmää suojaa osakeyhtiölaki. Mittavat hallintopalkkiot takaavat, että suut pysyvät kiinni.

Edunvalvojan eturintamassa ovat sähköyhtiöt, eikä kuluttajilla ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi investointipäätöksiin.

On älyllisen epärehellistä ja tekopyhää poliitikkojen vaatia siirtohinnoittelun rajaamista, koska mitkään edelläkään mainituista tahoista ei tule lypsylehmästään luopumaan, valtio mukaan lukien. Valtiolta on siis odotettavissa pelkkää myötätuntoa ja korkeintaan kosmeettista näpertelyä.

Sähköyhtiöiden hallintoneuvostot ovat avainasemassa. Jos siirtohinnoittelua halutaan todella laskea, keinot kyllä löytyvät.

Kun monopoliasemassa oleva julkishyödyllinen yhtiö jakaa osinkoja taholle, joka ei ole sen toiminnan tosiasiallinen rahoittaja, on toiminta jopa perustuslain vastaista. Se, että osinkojen maksamista kuntaomistajille perustellaan kuntatalouden kannattavuuden parantamisella, ei voi olla oikeutettu peruste. Monopoliasemassa olevan siirtoyhtiön toiminta olisi selkeästi erotettava kunnan muusta toiminnasta ja motiiveista. Mahdolliset osingot tulisi jakaa sähkönkuluttajille.

Kuntien omistamien yhtiöiden hallintoneuvostojen paikat jaetaan vaalitulosten perusteella. Perinteisesti tämä jako on tapahtunut melko sammutetuin lyhdyin.

Viime eduskuntavaalien yhteydessä otin sähköenergiaan liittyvän edunvalvonnan esille jokaisen tapaamani kansanedustajaehdokkaan kanssa: Kuinka kuluttajan edunvalvonta järjestetään? Edustavatko valtion, kuntien ja monopoliyhtiöiden hallinnoissa päätöksiä tekevät henkilöt kuluttajaa vai yrityksiä?

Nykyinen edustuksellinen malli ei toimi. Kansalaisen todellisen edunvalvonnan estävät siirtoyhtiöiden monopoliasema ja osakeyhtiölaki.

Kuinka ja ketkä energiapolitiikkaa ja sitä kautta elinkeinoelämää hoitaa, siihen voidaan vaikuttaa.

Reijo Paunonen

Juvan kunnanvaltuutettu (kesk.)

Etelä-Savon maakuntavaltuuston jäsen

Lue lisää

Sähkömarkkinoiden puutteet pitää korjata

Kyläkoulut säästyvät toistaiseksi sulkemiselta tiukan taloustilanteen kunnassa – kyläaktiivi ja kaupunginjohtaja samoilla linjoilla: "Tästä jäi vastaisen varalle paljon hyvää oppia puolin ja toisin"

Kiuruveden kylät vastustavat esitystä kaikkien maaseutukoulujen sulkemisesta – konsulttiyhtiön laskelmista löytyi virheitä

Maidontuottaja: Valio unohti tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden