Mielipide

Missä on hallituksen ja eduskunnan yhteiskuntavastuu?

Pääministeri Marin peräänkuulutti UPM-Kymmeneltä yhteiskuntavastuuta, koska Kaipolan paperitehdas suljetaan vaikka työpaikat vähenevät muutenkin ja Suomen taloustilanne on poikkeuksellisen huono.

Hallituksen oma toiminta turvetuotannon alasajossa on työllisyysvaikutuksiltaan paljon Kaipolan tehtaan sulkemista suurempi asia. Turpeenpolton lopettamista on hallitusohjelmaa myöten perusteltu sen aiheuttamilla vesistö- ja ilmastopäästöillä. Kymmenissä vesistöjen kuormitusmittauksissa on osoitettu, että turvetuotannon väitetyt vesistöhaitat ovat vailla todellisuuspohjaa.

Maapallon lämpenemistä aiheuttavista hiilidioksidi­päästöistä on Suomen turpeen­polton osuus noin yksi kymmenestuhannesosa. Jos Suomen suot laskettaisiin hiilidioksidinieluiksi – mitä ne todellisuudessa ovat – olisi Suomi jo nyt käytännössä hiilineutraali maa.

Näin ei kuitenkaan tehdä, koska vuosituhannen alussa eduskunnan suuressa valiokunnassa äänestettiin siitä, onko turve uusiutuvaa vai uusiutumatonta energiaa. Äänet menivät tasan 12–12 ja asia ratkaistiin arpomalla. Kolikko kellahti niin päin, että turpeesta tuli näiden arpajaisten takia eduskunnan päätöksellä uusiutumatonta energiaa.

Turvetuotannolla on oma ja tärkeä osansa maaseudun työllistäjänä. Monilla pienillä paikkakunnilla turvetuotanto toimii merkittävänä työllistäjänä ja tuo paikkakunnalle tuloja, joilla voidaan ylläpitää kouluja ja monia muita palveluja.

Jos Suomen huoltovarmuudelle, kauppataseelle ja valtiontaloudellekin tärkeä turvetuotanto lopetetaan, siitä aiheutuva työttömyys ei koske vain alalla työskenteleviä noin kahtatuhattaviittäsataa ihmistä, vaan välillisesti jopa kymmenet tuhannet jäävät työttömiksi ja pääosin alueilla, joilla muuta työtä ei juuri ole tarjolla.

Turvetuotannon tosiasioihin perustumaton lopettaminen aiheuttaisi monin verroin Kaipolan tehdasta suuremmat vaikutukset työttömyyden lisääntymiseen ja valtion­talouden heikkenemiseen. Tämän kaiken aiheuttaa Suomen hallitus ja eduskunta aivan itse. On perusteltua kysyä, missä on hallituksen ja eduskunnan yhteiskuntavastuu?

Tapio Salminen

Helsinki

Turvetuotannon väitetyt vesistöhaitat ovat vailla todellisuuspohjaa.
Turvetuotannolla on tärkeä osa maaseudun työllistäjänä.

Lue lisää

Metsäala tarvitsee yhteiskuntavastuuta

Hallituspuolueilla riitaa puun polton verottamisesta – MTK haluaa turpeelle nollaverotuksen

Arpapeliä miljardeilla

Tieto on entistä enemmän politisoitunut