Mielipide

Keski- Suomesta mallia tienvarsien raivauksiin

Pääteiden varsien puustoraivauksia on tehty Keski-Suomen elykeskuksen hallinnoimalla alueella systemaattisesti seitsemän viime vuoden aikana yhteensä reilut tuhat kilometriä. Tehdyllä työllä on saavutettu merkittävää vaikuttavuutta liikenneturvallisuuteen, tienpitoon sekä selvyyttä omistuksen rajoihin.

Liikenneturvallisuus on parantunut parempina näkyminä tiellä liikkujille, jolloin ongelmatilanteessa on paremmat selviytymismahdollisuudet kuin aikaisemmin. Kuljettajat näkevät metsästä tulevat hirvieläimet reilusti aiemmin, ulosajotilanteissa ei ole metsä heti vastassa ja Keski-Suomen tunnetusti mutkaisilla teillä myös näkyvyys eteenpäin on parantunut paljon.

Tienpitoon toimenpiteet vaikuttavat esimerkiksi siten, että aurinko paistaa tielle keväällä ja syksyllä sekä ilmavirrat kiertävät paremmin ja kuivattaa tienpinnan nopeammin. Se taas pidentää päällysteiden kestoikää ja lyhentää liukkauden kestoaikaa tienpinnalla.

Tiealueen ja yksityisomaisuuden rajat selkiytyvät, kun ennen työn aloittamista rajat merkitään maastoon. Aikojen saatossa pyykkien ja rajapaalujen häviäminen on hankaloittanut maastossa omistamisen toteamista.

Tienpitäjä on ostanut ”operaattorin” palvelut. Operaattorin tehtävänä on ollut kilpailuttaa tienpitäjän lukuun hanketta toteuttavat urakoitsijat ja kuljetukset sekä puun ostajat. Operaattori on ohjannut käytännön työtä maastossa hakkuiden ja kuljetusten osalta. Tienpitäjä on määrännyt kohteiden toteuttamisjärjestyksen.

Veronmaksajan kannalta mallissa on ollut parasta, ettei siitä ole tullut kuluja ely-keskukselle juuri lainkaan.

Keski-Suomen malli maanteiden varsien puustoraivauksista pitäisi ottaa käyttöön koko maassa parantamaan liikenneturvallisuutta.

Mika Nissinen

Keuruu

Lue lisää

Kuopion vuoden 2018 bussiturmasta kuljettajalle liki kaksi vuotta ehdotonta vankeutta – onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä

Mitä puimurin tai traktorin kuljettajan pitää ottaa liikenteessä huomioon, jotta hän välttyy kolarin tullessa rikossyytteeltä? Poliisitarkastaja kertoo

Kevytautot

"En minä, mutta muut..." — Viidennes suomalaisista hermostuu liikenteessä melko usein