Mielipide

Miksi jätelakiuudistusta tarvitaan?

Suomen Yrittäjien Tiina Toivonen lähestyy kirjoituksessaan (MT 2.11.) jätelakiuudistusta ikään kuin asian tulisi palvella vain yksityistä kuljetusliiketoimintaa. Asia on paljon laajempi.

Lakiuudistuksella luodaan edellytykset, joilla asukkaille voitaisiin tarjota kattavia jätehuoltopalveluja kustannustehokkaasti ja helposti, jotta kiristyvät kierrätystavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Keräyksen lisääntyessä jätehuollon kokonaisuuden hallinta – ei pelkästään kuljetuspalveluiden osalta – on tärkeää. Etenkin biojätteiden ja pakkausjätteiden (metalli-, lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset) keräystä ja kierrätystä tullaan lisäämään.

Jätehuollon kokonaisuuden hallintaan ja tehokkaaseen toimintaan kuuluu, että kunnat hankkivat jäteastian tyhjennykset asukkaiden puolesta. Näin voidaan minimoida kustannuksia, kiinteistöillä käyvien jäteautojen määrä, vähentää ajokilometrejä ja sitä kautta päästöjä sekä parantaa asumisviihtyvyyttä.

Koska jätteitä tullaan keräämään kiinteistöiltä entistä enemmän, tarkoittaa se lisää liiketoimintaa ja työtä myös yksityisille jäteyrityksille. Jätteenkuljetuksessa tarvittavien jäteautojen määrä lisääntyy vajaalla sadalla ja työllisyysvaikutukset ovat 360 henkilötyövuotta, huolimatta siitä, että kunnat kilpailuttavat jätteenkuljetukset asukkaittensa puolesta.

Suomen Yrittäjät vastustaa jätelakiuudistuksen kokonaisuutta, mikä on ”syöttö suuryritysten lapaan”.

Varmistaaksemme pienten ja keskisuurten kuljetusyritysten tarjoamat palvelut tulevaisuudessakin, kuntien jätelaitokset laativat parhaillaan jätekuljetusten hankintaopasta. Sillä autetaan pk-yrityksiä osallistumaan ja pärjäämään jätteiden kuljetushankinnoissa eri puolilla Suomea.

Kuntaomisteisten jätehuoltoyritysten voimakas tahto on varmistaa monipuolinen toimijakenttä jätealalla sekä varmistaa asumisen ja yrittämisen edellytykset harvaankin asutuilla seuduilla.

Riku Eksymä

toimitusjohtaja

Suomen Kiertovoima ry -KIVO

Jätteenkuljetuksessa tarvittavien jäteautojen määrä lisääntyy vajaalla sadalla.

Lue lisää

Sote-uudistusesitys ei edistä yrittäjyyttä

Suomen Yrittäjät: Yrittäjien tilanne on edelleen erittäin vaikea – on kuitenkin parantunut aavistuksen

Kysely: Kokoomus on yrittäjien suosikkipuolue, mutta kannatus putosi – perussuomalaiset kakkosena

Kulmunin entinen erityisavustaja Kari Jääskeläinen valittiin Kymen Yrittäjien aluejohtajaksi