Mielipide

Taksipalvelut tarvitsevat lakiuudistuksen

Viime hallituskaudella ja silloisen liikenneministeri Anne Bernerin toimesta tehty taksilain uudistus sai alan sekavaan tilaan. Laki vapautti taksiliikenteen lähes vapaasti kilpailulle, mikä on näkynyt niin kyytien epävarmuudessa, hinnoittelun epäselvyydessä kuin myös harmaan talouden lisääntymisenä.

Lakimuutoksen myötä palvelujen ja näin taksien saatavuus haja-asutusalueilla on vähentynyt merkittävästi. Taksinkuljettajantutkinnon poistuminen näkyy alalle tulleiden uusien yrittäjien palvelutason heikkenemisenä. Taksiala on joutunut kohtuut­tomaan myllerrykseen ja monelta taksinkuljettajalta on loppunut toimeentulo.

Pääministerin Marinin hallitus antoi tänä syksynä esityksensä taksilain korjaamiseksi, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty taksipalvelujen turvallisuuteen ja laatuun, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun läpinäkyvyyteen sekä taksien saatavuuteen ja luotettavuuteen. Lakimuutokset astuvan voimaan ensi vuoden alusta.

Tulevaisuudessa esimerkiksi taksikuljettajilta vaadittaisiin lupaa vastaan kuljettajakokeen läpäisyä, jossa kiinnitettäisiin erityisesti huomiota palveluun, turvallisuuteen sekä erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelyyn.

Lakiehdotuksessa yhtenäistetään kyytien hinnoittelua koskevia velvoitteita, jotta asiakkailla on paremmat mahdollisuudet arvioida taksimatkan hintaa. Harmaata taloutta ehkäistään velvoittamalla jatkossa kaikissa takseissa joko taksamittaria tai muuta laitetta tai järjestelmää, joka kerää taksikyydeistä laissa edellytetyt tiedot verottajaa varten. Lisäksi yrittäjätunnus ja taksikilpi tulevat pakollisiksi liikenteen valvonnan ja tunnistettavuuden helpottamiseksi.

Tavoitteena on erityisesti parantaa viranomaisten mahdollisuuksia muodostaa tilannekuva taksipalvelujen saatavuudesta. Jatkossa taksi­yrittäjien olisi toimitettava Liikenne ja viestintävirastolle tiedot palvelujen tarjonnasta ja toteutuneesta kysynnästä eri alueilla. Tarkempi tilanne­kuva auttaa kohdentamaan saatavuutta parantavia toimen­piteitä ongelma-alueille.

Suomalaiset ovat tottuneet luottamaan, että taksi palvelee sovitusti ja kyydin tulemiseen voi luottaa, ja että hinnoittelu on jatkossakin avointa ja tasaveroista.

Kaltoin kohdeltu taksi­palvelu ansaitsee sille kuuluvan arvostuksen.

Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd.)

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

Lue lisää

Kansanedustaja iloitsee SDP:n ykköspuolueen paikasta Joensuussa, mutta suree alhaista äänestysprosenttia: "Tämä on tulevaisuuden uhkakuva"

Suomeen tarvitaan järkevää susipolitiikkaa

Hanhiongelmaan löytyy avaimia jo nyt

Ensin meni kyläkauppa ja nyt uhkaa taksiuudistus – maalaisyrittäjän elämässä eivät normitalkoot näy