Mielipide

Ulkomaiselle metsänomistukselle rajoituksia

Rahastojen osuus metsänomistuksesta kasvaa vauhdilla. Maanmittauslaitoksen mukaan sijoitusrahastojen aktiivisuus metsätilakaupoissa on kasvanut merkittävästi.

Rahastot lupaavat takoa omistajilleen kovaa tuottoa. Ylisukupolvisuudesta ja luontoarvoista ei puhuta välttämättä mitään. Ei myöskään siitä, että ei-osuuskuntapohjaiset rahastot voivat päätyä ulkomaisten sijoittajien käsiin.

Rahastoissa on paljon normaalia vastuullista toimintaa. Osa rahastoista kuitenkin ottaa irti kaikki mitä voi ja myy sitten metsäpohjia eteenpäin.

Rahasto voi kertoa käyttävänsä jatkuvan kasvatuksen menetelmää. Tämä voi kuulostaa hyvältä, mutta on syytä muistaa, että metsälaki antaa aika väljät raamit jatkuvan kasvatuksen toteuttamiseen.

Harsinta, jossa poistetaan myyntituotoksi parhaat puut, saattaa jättää tuleville vuosikymmenille vajaatuottoisen ja kitukasvuisen, huonosti hiiltä sitovan metsän.

Rahastoista jotkut käyttävät yhteismetsärakennetta hyväkseen saadakseen metsä­vähennyksen, joka ei ole osakeyhtiöille tai rahastoille tarkoitettu. Lakiin on saatava ainakin kirjaus, että yhteismetsien omistajista vähintään puolet tulee olla luonnollisia henkilöitä. Omistajana ei voisi olla vain yksi metsärahasto, mikäli aiotaan käyttää vähennysoikeuksia.

Rahastojen tarjoamat metsä­palstojen hinnat voivat olla ylivertaisia, kun vielä kiinteistö­sijoitusrahaston toiminta on verovapaata. Sen edellytyksenä on tilikausikohtainen voitonjako. Omistaja taas maksaa tuotto-osuudestaan normaalin pääomatuloveron, mutta jos haluaa siirtää sen kasvu­osuudeksi, maksetaan vero vasta rahasto-osuuden myynnin yhteydessä. Muutoin se pysyy koko ajan rahaston pääomana.

Ulkomaiseen metsänomistusoikeuteen tulee luoda rajoitteita. Metsärahastojen verokohtelun edullisuus suhteessa yksityismetsän­omistukseen tulee poistaa. Myös metsälakia tulee muuttaa, ettemme anna rahanahneuden tuhota tulevaisuuden metsiä lapsiltamme.

Anne Kalmari

kansanedustaja (kesk.)

maa- ja metsätalousvaliokunnan pj.

Lue lisää

Sovitut pelisäännöt pätevät yhteismetsässäkin

Metsiä ei pidä pakkosuojella

Puuta ja turvetta kotimaasta

Jatkuvaa kasvatusta lobataan pontevasti: kohteina muun muassa seurakunnat