Mielipide

Huolto- varmuus turvattava

Huoltovarmuuden turvaamiseksi Suomen tulee aktiivisesti edistää varautumispolitiikkaa EU:ssa ja laajemmin kansainvälisesti. Euroopan unionin maiden keskinäinen mutta myös laajempi kansainvälinen riippuvuus asettaa haasteita huoltovarmuudelle. Ilman määrätietoista vaikuttamista huoltovarmuutemme kärsii.

Korona on osoittanut huoltovarmuutemme olevan haavoittuva. Esimerkiksi energiapolitiikkamme ei tue huoltovarmuutta, ostamme energiastamme edelleen merkittävän osan idästä.

Voimmeko luottaa idän tempoilevaan ja osittain röyhkeään politiikkaan?

Siksi meidän tulee kiinnittää huomio muun muassa energiaturpeen kiihtyvään alasajoon toisenlaisesta näkökulmasta, ja se on huoltovarmuus. Uusi teknologia on haavoittuvaa ja riippuvaista maamme rajojen ulkopuolisiin tapahtumiin.

Huoltovarmuus tulee aina asettaa ideologian edelle, kaikissa olosuhteissa.

Ari Prihti

Punkalaidun

Lue lisää

Joustoja ja tukea energiapuulle – ei kieltoja

Missä energiastrategia, siellä Venäjä

Energiaturve testaa oikeudenmukaista siirtymää

MTK vaatii energiaturpeen holtittoman alasajon ja metsähakkeen tuonnin pysäyttämistä