Mielipide

Rajavartiolaitoksen rooli on selvä

Pekka Juntin kolumnissa ”Rajavartijat lain rajalla” kyseenalaistettiin sisärajavalvonnan palauttamiseen liittyvien päätösten laillisuutta ja vaaditaan Rajavartiolaitoksen roolin selkiyttämistä (Kantri 13.12.).

Rajavartiolaitoksen rooli on selvä. Huolehdimme kaikissa oloissa rajaturvallisuudesta, meripelastuksesta ja ympäristövahinkojen torjunnasta avomerellä sekä osallistumme Suomen puolustamiseen. Toimintaamme ohjaavat ehdoton vaatimus laillisuudesta sekä yhteisten arvojen – luotettavuus, ammattitaito ja yhteistyökyky – noudattaminen. Näistä emme ole tinkineet korona-aikanakaan.

Keväällä koronapandemia uhkasi suomalaistenkin terveyttä täysin tuntemattomalla tavalla. Pandemian edessä tarvittiin nopeita, tehokkaita toimenpiteitä väestön suojelemiseksi ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumisen estämiseksi.

Valtioneuvosto päätti 17. maaliskuuta sisärajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta, eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta. Sittemmin päätöksiä on tarkistettu moneen otteeseen.

Valtioneuvosto punnitsi ratkaisujen vaikutuksia arvioidessaan eri perusoikeuksien, kuten vapaan liikkumisen toteutumista suhteessa valtion velvollisuuteen suojella ihmisten henkeä ja terveyttä.

Hallituksen tahtotila rajoituksista päättäessä ja Rajavartiolaitoksen päätavoite päätösten toimeenpanossa onkin ollut toimia kansalaisten terveyden suojaamiseksi ja keskeisimmän perusoikeuden – oikeuden elämään – turvaamiseksi. Tässä hengessä sisärajoille komennetut rajavartijat ovat opastaneet ja neuvoneet kansalaisia noudattamaan hallituksen matkustamisesta antamia suosituksia.

Oikeuskansleri ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies ovat vastaanottaneet useita kanteluita Rajavartiolaitoksen toiminnasta sisärajoilla. Oikeuskansleri totesi valtioneuvoston rajapäätösten perustuneen paitsi kansalliseen lainsäädäntöön myös Euroopan unionin jäsenmaiden yhteisesti sopimiin toimenpiteisiin koronapandemian torjumiseksi.

Päätösten perustelumuistioissa olisi kuitenkin pitänyt laajemmin käsitellä päätösten suhdetta perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi ymmärtävänsä Rajavartiolaitoksessa tehdyn perusoikeudellisen punninta-arvion, mutta saattoi Rajavartiolaitoksen tietoon käsityksensä, että neuvontavelvollisuuteen kuuluu se, että suomalaisen rajanylitys kuuluu lopulta jokaisen omaan valinnanvapauteen.

Olemme ottaneet huomioon laillisuusvalvojien tärkeän ja oikeusvaltiossa välttämättömän palautteen myöhempien päätösten perusteluissa, rajavartijoiden toimintaohjeissa ja viestinnässä.

Rajavartiolaitos kiittää myös kansalaisia palautteesta, joka on auttanut meitä kehittämään toimintaamme näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Sanna Palo

Rajavartiolaitoksen esikunnan oikeudellisen osaston päällikkö

Lue lisää

Epävarmuus piinaa vanhojentansseihin valmistautuvia lukiolaisia – "Toivottavasti kaikki halukkaat pääsevät tanssimaan"

Uusia koronatartuntoja 318 – Pääkaupunkiseudun abiturientit saavat osallistua lähiopetukseen 18. tammikuuta alkaen

Uusia koronatartuntoja 258 – muuntunutta virusta 61 tapausta, joista valtaosa on tullut Britanniasta

Raportti: Pienituloisimmilla eniten koronatartuntoja Suomessa