Mielipide

Puhtailla kaasuilla uusia työpaikkoja

Biokaasu on herättänyt kiinnostusta turveteollisuuden työpaikkojen korvaajana. Kansainvälisissä selvityksissä on todettu, että yksi terawattitunti biokaasua luo jopa 750–1 000 työpaikkaa.

Suomessa biokaasua tuotetaan tällä hetkellä noin yhden terawattitunnin verran ja biokaasutoimiala on ennakoinut sen nousua 4–7 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaisi jopa 7 000 uutta työpaikkaa Suomeen logistiikan, tuotannon ja kunnossapidon parissa.

Myös muut puhtaat kaasut luovat mahdollisuuksia Suomelle. Pohjoismaissa vallitsevat Euroopan parhaimmat maa-alueiden tuuliolosuhteet. Kaikkea ei pysty kuitenkaan sähköistämään suoraan. Tuulivoimalla tai muulla puhtaalla sähköllä tuotettu vety tai vedystä ja talteen otetusta hiilidioksidista valmistetut synteettiset kaasut voivat tuoda merkittävän osan tulevaisuuden energiajärjestelmää.

Saksassa on arvioitu, että päästäkseen hiilineutraalisuustavoitteeseen maahan on tuotava puhtaita kaasuja ja polttonesteitä lähes 400 terawattituntia, joka vastaa Suomen vuotuista energiankäyttöä. Kiinnostava tulevaisuuden mahdollisuus voi siis olla vedyn tuottaminen kotimaisen tarpeen lisäksi myös vientiin.

Vedyn ja puhtaiden kaasujen tuotantoa on järkevä kehittää teollisten keskittymien ympärille, jolloin työpaikkoja syntyisi läpi Suomen. Yksi tuotettu terawattitunti vetyä muodostaa arviolta 500–750 työpaikkaa. Monipuolinen ja kilpailukykyinen kysyntä lisäisi myös houkuttelevuutta rakentaa sähkön tuotantoa Suomessa ja parantaisi huoltovarmuuttamme.

Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen vaatii tulevaisuuden energia- ja raaka-ainejärjestelmän uudelleen miettimistä. Haaste on globaali, ja osaamista etenkin koneenrakennuksesta ja kemiasta tarvitaan.

Tekninen osaaminen on suomalaisten vahvuus, jonka päälle voidaan kehittää vientiä. Suomessa on EU-kehityksen vanavedessä käynnistetty vetykehitys tiekarttoineen ja klustereineen. Puhtaiden kaasujen kehitystä kannattaa jatkaa laajasti ja läpi koko Suomen.

Olli Sipilä

toimitusjohtaja

Suomen kaasujen siirtoverkostosta ja -järjestelmästä vastaava Gasgrid Finland Oy

Lue lisää

Ratkaiseeko vety maapallon energia- ja ilmasto-ongelmat? MT testasi millainen Toyotan uusi vetyauto on ajaa

"Yllättävän pienellä vaivalla sai suunnattoman hyödyn" – perhe pääsi aurinkopaneeleilla lähes energiaomavaraiseksi

Kaasun hinta alentunut Viron-putken käyttöönoton jälkeen – kolmannes Suomen kaasusta tulee etelästä

Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa