Mielipide

Tehdään yhdessä suomalaisten susipolitiikkaa

Susi jakaa ihmiset jyrkästi kahteen leiriin. Kiihkoton keskustelu on vaikeaa, koska aihe menee vahvasti tunteisiin.

Somessa käydyt keskustelut kärjistävät näkemyseroja. Puheet keskittyvät toisen mollaamiseen mennen henkilökohtaisuuksiin, mikä ei edistä kenenkään asiaa. Maaseutu ja kaupunki asetetaan vastakkain. Tällä keskustelun tasolla saamme pitkään odottaa tyydyttävää ratkaisua.

Osin syynä erimielisyyteen on näkemysero susikannan suuruudesta. Ollaan eri mieltä, mikä on virallisen kanta-arvion suhde tehtyihin jälki- ja näköhavaintoihin.

Suden kanta-arvio syntyy Tassu-järjestelmästä ja dna- keräyksen tuloksista laskennallisin menetelmin.

Tassu-järjestelmään merkitään petoyhdysmiesten sudenjäljeksi toteamat havainnot. Toimivuutta heikentää passiivisuus ilmoitusten tekemisissä ja tietojärjestelmään kirjaamisessa. Seurauksena johtopäätös, joka heijastuu kanta-arvioon: ei merkintöjä, ei susia. Havainnot muuttuvat huhupuheiksi.

Ilmoittakaa havainnoistanne petoyhdysmiehille. Heitä löytyy jokaisesta metsästys­seurasta. Kattavalla tiedolla saa paremman kuvan todellisesta tilanteesta, joka on pohjana kanta-arviota tehtäessä.

Jo useana vuonna on Suomessa kerätty suden ulosteita dna-analyysiä varten. Keräys jatkuu tänäkin talvena aina helmikuun lopulle saakka. Dna-tieto antaa selvyyttä susien liikkeistä, sukulaisuudesta ja leviämisestä uusille reviireille. Kanta-arviossa Tassu ja dna täydentävät toisiaan. Keräyksen toimijoina ovat metsästäjät, jotka liikkuvat harrastuksensa parissa. Riistanhoitoyhdistykset kannustavat jäseniään näytteiden talteenottoon.

Susireviirityöryhmiin kuuluu edustajia erilaisista taustoista. Ryhmän tehtävänä on pitää yhteyttä ihmisiin, joiden asuinalueilla susia esiintyy ja antaa tietoa niiden käyttäytymisestä. Ryhmän tulee olla tietoinen susien liikkeistä.

Pantaseuranta on ollut asiasta kiinnostuneiden nähtävänä riistahavainnot.fi sivulla, jota Luonnonvarakeskus (Luke) ylläpitää, mutta palvelu on loppumassa. Kuluvana talvena Luke ei tee pannoituksia. Yhtenä syynä mainitaan työntekijöiden turvallisuuden takaaminen.

Olisiko aika aloittaa rakentava keskustelu suojelun ja kannan säätelyn tasapainosta. Susi on osa suomalaista luontoa, mutta kantaa pitää pystyä säätelemään muiden riistaeläinten tavoin.

Tehdään yhdessä hyvää suomalaista susipolitiikka ja autetaan tutkimusta tuottamaan entistä parempaa ja laadukkaampaa tietoa.

Erkki Siljamäki

Teuva

Olisiko aika aloittaa rakentava keskustelu suojelun ja kannan säätelyn tasapainosta.
Ely-keskuksen mukaan urakoitsija on hoitanut hommansa tieluo kituksen mukaises ti.

Lue lisää

Kalajokilaakso: Susi jolkotteli Ylivieskan keskustassa

Maaseudulla asuvien ihmisten halutaan sietävän suden lajisuojelua mihin hintaan hyvänsä

Susien ulostenäytteitä kerätty DNA-analysointia varten jo vajaa 700 – Tohmajärvellä näytteitä etsi MMM:n, Riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen väki

"Koulubussia odottaneet lapset pakenivat paikalta läheiseen taloon" – joka kolmas Suomen susi elää jälkilaskennan perusteella Satakunnan ja pohjalaismaakuntien liepeillä