MT Hevoset: Voit lukea MT Hevoset -sisältöjä maksutta 8.2.2021 saakka.
Mielipide

Tutkimus kyseenalaistaa puurakentamisen ilmastohyödyt

Puurakentamisen oletetut ilmastohyödyt ovat nousseet viime aikoina keskusteluun. Erään esimerkin keskustelusta tarjoaa Hannes Mäntyranta. Kirjoituksessaan (MT 28.12.) hän syyttää WWF:ää betonin epäpyhäksi liittolaiseksi.

Mäntyranta tarjoaa kuitenkin enemmän värikkäitä mielikuvia kuin faktoja puurakentamisen oletetuista ilmastohyödyistä. Lisäksi häneltä jää huomaamatta, että ympäristöliike, myös WWF, on jatkuvasti vaatinut kaikkien suuripäästöisten alojen, kuten betoniteollisuuden, päästövähennysten reipasta kiristämistä.

WWF ei vastusta puurakentamista ja ilmaston kannalta on selvää, että kun puuta hakataan, suurempi osa siitä kannattaa käyttää pitkäikäisiin tuotteisiin. Tutkimusten mukaan puurakentamisen lisäämisen perusteleminen ilmastohyödyillä on kuitenkin kyseenalaista.

Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden vertaisarvioidusta tieteellisestä tutkimuksesta käy ilmi, että puun hankinnan aiheuttama hiilinielutappio metsissä näyttäisi olevan suurempi kuin mitä uusiutumattomien materiaalien korvaamisesta saatu ilmastohyöty on. Vastaavia viitteitä antaa myös muun muassa Helsingin yliopiston tutkijoiden johtama vertaisarvioitu tieteellinen tutkimus.

Asiaa koskevissa keskusteluissa esitetään usein tutkimuksia, jotka näyttäisivät osoittavan, että puurakentamisella on ilmastohyötyjä. Ongelma kuitenkin on, ettei niissä ole huomioitu puun hankinnan vaikutuksia metsien hiilinieluihin. Jos tämä vaikutus huomioidaan, tulokset näyttäisivät kääntyvän ylösalaisin – hakkuiden aiheuttama hiilinielutappio metsissä on niin suuri.

Eri kohteisiin sopivat erilaiset materiaalit. Jokaiseen kohteeseen pitäisi valita pitkäikäisimmät ja ympäristövaikutuksiltaan pienimmät materiaalit, mutta tästä ei voi antaa mitään yleispätevää sääntöä materiaalin valinnalle. Ilmaston ja luonnon kannalta on oleellista, että kaikkea nykyistä luonnonvarojen ylikulutusta tulee vähentää.

Liisa Rohweder

pääsihteeri

Jussi Nikula

ohjelmapäällikkö

WWF Suomi

Lue lisää

"Pörröefekti, kohtuutalous ja maaseutuistumisen megatrendit tuovat maalle vielä asuntopulan" – Tuomas Kuhmonen toi MTK:n toimihenkilöpäiville tuulahduksen tulevaisuuden Pörsänmäeltä

Yksityisteiden puusiltojen rakentamiseen haetaan vauhtia ideakilpailulla

Enemmistö suomalaisista kieltäisi uhanalaisten lajien metsästyksen, kertoo tuore WWF-kysely

Puurakentamisen lisäys vähentää hiilipiikkiä