Mielipide

Metsien erilaiset pinta-alat

Suomalaismetsien laajuudesta ja puumääristä julkaistaan usein numerotietoja. Valitettavan harvoin kerrotaan, mitä alueita milloinkin tarkoitetaan. Käyttävätkö esimerkiksi metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus samoja määritelmiä metsien pinta- alasta kertoessaan?

Yleisön ja varsinkin päätöksiä tekevien olisi tärkeää tietää, kerrotaanko jossain laskelmissa talousmetsien pinta-alasta vai sisältyvätkö suojellut metsät pinta-alanumeroihin. Runsaasti metsiä on kaavoitettu virkistysalueiksi. Otetaanko niiden pinta-ala mukaan, kun metsien pinta- alaa raportoidaan esimerkiksi EU:n elimille. Entä otetaanko virkistysalueiden puusto mukaan hiilivarasto­laskelmiin ja alueet hiili­nieluihin?

Arkikielessä metsiksi tai metsiköiksi sanottuja alueita on runsaasti teollisuus-, liikenne- tai asuinalueiksi luokitelluilla ja kaavoitetuilla alueilla. Kuuluuko sellainen puusto tilastoituun hiilivarastoon? Entä sitten erilaisissa kaavoissa merkityt varaukset, otetaanko sellaisiin kuuluvat metsäalueet mukaan pinta- alojen laskelmiin?

Ei kai ole niin onnettomasti, että meillä julkaistaan ja meiltä annetaan EU:lle todellisuutta pienempiä lukuja metsien pinta-alasta, puuston määrästä ja niiden myötä hiilinieluista ja hiili­varastoista?

Olli J. Ojanen

Korpilahti

Lue lisää

Tutkimus kyseenalaistaa puurakentamisen ilmastohyödyt

Metsityksen ja lannoituksen tukeminen löytyvät jo hallituksen listalla – pitäisikö myös metsän kiertoajan pidentämisestä palkita?

Tutkimus: Avohakkuu ei vähennä maaperän hiilensidontaa eikä vapauta sen hiilivarastoa

Biokaasua tankkiin, pääministeri Marin