Mielipide

Puurakentamisen lisäys vähentää hiilipiikkiä

WWF Suomen Liisa Rohweder ja Jussi Nikula kyseenalaistivat puurakentamisen vaikutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämisen keinona (MT 8.1.).

He viittaavat Syken ja tutkijaryhmän kesällä 2019 julkaisemaan tutkimukseen. Siinä simuloitiin metsien käytön intensiivisyysvaihtoehtojen vaikutusta kokonaisuutena. Tutkimus ei kuitenkaan vastaa kysymykseen, onko puurakentaminen hiilidioksidipäästöjen kannalta hyödyllistä vai ei.

Puurakentamisen hiili­dioksidipäästöjä on tutkittu laajalti kotimaassa ja ulkomailla. Puurakennukset ovat pärjänneet hiilijalanjälkivertailuissa erittäin hyvin. Puutuote­teollisuus ry teetti Granlund Consultingilla selvityksen puurakentamisen kasvattamisen potentiaalista rakentamisen hiilidioksidipäästöjen leikkaajana vuoteen 2035 mennessä.

Jos Suomessa toteutetaan puurakentamisen kaikkien kunnianhimoisimmat tavoitteet, se tarkoittaisi 0,7 miljoonan kuutiometrin sahatavaran käytön lisäystä. Suomessa sahatavaran tuotanto oli 11,3 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2019 ja vienti 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuuna laskien määrä olisi prosentti metsien vuotuisesta kasvusta. Käytännössä kotimaan kulutuksen kasvu otettaisiin kuitenkin nykyisestä sahausmäärästä.

Kunnianhimoisimmankin tavoitteen toteutuessa saha­tavaran kulutus olisi kotimaassa nykyisen 3,2 miljoonan kuutio­metrin sijasta 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Suurimmillaan sahatavaran kulutus on ollut 2000-luvun alkupuolella, jolloin kotimaassa käytettiin noin viisi miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tarkastelemalla puurakentamisen hiilidioksidipäästöjä koskevia selvityksiä ja yhdistämällä ne kunnianhimoisiin tavoitteisiin, Granlundin arvio oli, että puurakentamisella voidaan leikata Suomen koko uudisrakentamisen vuosittaisia päästöjä (niin sanottua rakentamisen hiilipiikkiä) 30 prosenttia. Samalla lisääntyvä puurakentaminen kasvattaa nopeasti myös rakennuksiin varastoituvan hiilen määrää.

Tämä puurakentamisen lisäys on toteutettavissa käytössä olevalla teknologialla. Puurakentamisen resurssitkin ovat nopeasti lisättävissä tavoitetta vastaamaan. Vaikka rakentamiseen tarvittavan puun määrä vaikuttaa pieneltä, sillä on suuri vaikutus koko rakennussektorin hiilidioksidipäästöihin.

Tämä kaikki jo tänään, jos niin halutaan. Tämä on puutuoteteollisuuden kontribuutio vähähiilisen rakentamisen tavoitteluun. Myös muita materiaaleja ja niiden vähähiilisyyspanostusta tarvitaan, sekä rakentamisessa että raken­tamisen hiilineutraaliuteen pääsemisessä.

Aila Janatuinen

erityisasiantuntija

Puutuoteteollisuus ry.

Lue lisää

Sahatavaran hinnat kohonneet ennätyksellisen korkealle Yhdysvalloissa – myös muualla näkymät ovat lupaavat

Sahatavaran vientikauppa käy viimevuotista paremmin hinnoin ja yritysten tilauskanta on hyvä – kohonneet rahtikustannukset syövät kannattavuutta

UPM aikoo sulkea toisen sahauslinjan Kaukaalla Lappeenrannassa – työpaikkoja häviämässä yhtiön sahaustoiminnasta 60

Rakennuslehti ja TE: Puurakentaja Trä Kronor hakeutui konkurssiin – Tuusulan asuntomessukohde yhä kesken