Mielipide

Joustoja ja tukea energiapuulle – ei kieltoja

Ainespuun poltto on joutunut suotta kritiikin kohteeksi. Kritiikissä unohtuu pitkien etäisyyksien Suomi.

Pohjoisessa ainespuuta käyttävät sellutehtaat ovat rannikolla, metsät kaukana eikä puusta ole puutetta. Sallan lämpölaitokselta on Kemiin 270 kilometriä. Kuusamosta on Ouluun yli 200 kilometriä ja Kuhmosta 250 kilometriä. Noille välimatkoille mahtuvat suuret lämmön tarvitsijat Rovaniemi ja Kajaanikin.

Onko järkeä ainespuun polttokielloilla pakottaa kuljettamaan puuta satoja kilometrejä, jos käyttöpiste löytyy läheltä? Läpimittarajat ovat joustavia. Sellutehdaskin voi alentaa latvaläpimittoja ja joudutaan kysymään, mikä tällä kertaa on ainespuuta ja mikä energiapuurankaa.

Puutavaralajien rajapinnat ovat häilyviä. Jos sekä ainespuulla että energiapulla on kysyntää, siirrytään energiarangan teosta integroituun korjuuseen: Tyvi kuitupuuksi ja latva karsimattomana energiapuuksi.

Markkinat ohjaavat puun katkontaa ja puuvirtoja sinne, minne eri jakeet ovat maksukyvyn ja kuljetuskustannusten perusteella järkevintä toimittaa. Samalla tuodaan tervettä kilpailua markkinoille ja vähennetään liikenteen päästöjä.

Energiaturpeelle etsitään vaihtoehtoja. Puu on uusiutuvana luonnonvarana luonnollinen vaihtoehto ja työllistää hankintavaiheessa kaksin verroin enemmän kuin turve. Ennemmin kuin veroja ja rajoituksia kehittelemällä, tulisi energiapuun käyttöä edistää ja tukea.

Samaan aikaan, kun hakepuun tuonti ulkomailta kasvaa, jää järkevien kuljetusetäisyyksien ulkopuolelle tuhansia hehtaareja energiapuukohteiksi sopivia ensiharvennuksia. Ottamalla käyttöön energiapuun kuljetustuki nämäkin tiheiköt saataisiin hoidettua kuntoon ja tuottamaan myös ainespuuta ja tukkipuuta.

Jukka Aula

metsätalousneuvos

Rovaniemi

Lue lisää

Teollisuuspuun hakkuut notkahtivat selvästi alle 60 miljoonaan kuutiometriin

Kaukolämpöön 300 miljoonan kustannukset energiaturpeen alasajon vuoksi – laskun maksavat kuntien asukkaat

Puukauppa käy vinhasti kuusitukin vedolla

Suo, Jussi – ja oikeudenmukainen siirtymä