Mielipide

Metsätietoa on tarjolla

Metsätilojen omistajarakenne muuttuu. Kuolinpesien, perintöjen ja lahjoituksien kautta uusia metsänomistajia ovat usein ihmiset, jotka asuvat muualla kuin itse metsätilalla. Usein näillä uusilla metsänomistajilla ei ole tietoa tämän uuden omaisuuden sisällöstä eivätkä he tiedä, mitä sillä tekisivät. Pidänkö metsä­tilan vai myynkö sen?

Tietenkin uusi metsän­omistaja tekee ratkaisunsa omien toiveittensa mukaisesti. Jos hän haluaa pitää metsätilan, mikä on hänen halunsa tilansa suhteen? Haluaako hän tuloja, pitää metsän virkistyskäytössä, suojella metsänsä vai myydä sen?

Tämän päivän ihmiset – ainakin nuoret – ovat tottuneita käyttämään tietokonetta. Sieltä saa vastauksia näihin kysymyksiin. On metsään.fi, johon pääsee omilla pankkitunnuksilla katso­maan oman metsänsä tietoja sekä toimenpide-ehdotuksia.

Tämä on metsäkeskuksen laatima laserkeilattu aineisto. Ihminen ei ole käynyt metsässä, eli tässä aineistossa on ehkä virheitä, mutta Metsäkeskus parantaa aineistoa koko ajan. Palvelu on ilmainen.

On myös näitä virtuaali­sovelluksia, jossa metsäpalstaa on kuvattu helikopterista, esimerkiksi Virtuaalimetsä 2.0. Se on vielä kehittelyvaiheessa Tapiossa, ja se on ilmainen.

Sovelluksia on paljon, ja ne antavat etämetsänomistajalle mahdollisuuden tutustua metsänsä tilanteeseen. Lisäksi simulaattorit näyttävät tilanteen toimenpiteiden jälkeen.

Jos metsänomistaja haluaa tietoa ja neuvoja metsänsä suhteen, niin aina on hyvä olla ajantasainen, metsäammattilaisen tekemä suunnitelma metsästä sekä toimenpide- ehdotuksista.

Esimerkiksi pääkaupunki­seudulla toimii metsänhoito­yhdistysten oma palvelu­organisaatio MHYP, josta saa puolueetonta neuvontaa metsäasioiden hoitoon. Suomen joka kolkassa toimii myös metsänhoitoyhdistys, joka ajaa metsänomistajan asiaa.

Marja Tolonen

Hausjärvi

Lue lisää

Kuusia ja mäntyjä käsitellään henkilötietojen herkkyydellä

Metsää pitää myös hoitaa

Metsänomistajat ja mökkiläiset

Kasvoton metsänomistaja hakkaa minkä irti saa