Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Mielipide

Kestävä kehitys on ­ilmastotavoitteiden ytimessä

Professori Olli Dahl esittää Yliö-kirjoituksessaan, että Suomen ilmastopaneeli olisi vaatinut metsien käyttämistä “vain hiilinieluina” (MT 17.3.). Väite ei pidä paikkaansa. Tällaista vaatimusta Ilmastopaneeli ei ole esittänyt.

Ilmastopaneeli julkisti suosituksensa ilmastolakiin kirjattavista päästövähennystavoitteista ja maankäyttösektorin nettonielun suuruudesta vuoteen 2050 saakka. Suosituksen mukaan fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä tulisi vähentää 90–95 prosenttia vuoden 1990 tasosta ja maankäyttösektorin (lulucf) nettonielu tulisi pitää ensisijaisesti historiallisella keskiarvotasollaan -21 Mt CO2-ekv.

Suositukset asettavat ilmasto­toimien pääpainon päästöjen vähentämiseen. Esitetty nielutavoite on yhteensopiva EU:n jäsenvaltioihin kohdistaman nielupolitiikan kanssa, ja se mahdollistaa Suomen metsien taloudellisen hyödyntämisen nyt ja tulevaisuudessa.

Ilmastopaneeli kiinnitti huomiota siihen, että lulucf-­nettonielu on tällä hetkellä keskiarvotason alapuolella ja korosti tarvetta nettonielun vahvistamiseen. Tätä voidaan tehdä muun muassa lisäämällä metsän kasvua lannoittamalla, käyttämällä poimintahakkuita turvemetsissä, lisäämällä metsäpinta-alaa istuttamalla joutomaita ja huonotuottoisia turvepeltoja metsälle sekä vähentämällä turvepeltojen maaperäpäästöjä.

Paneelin suositus nielu­politiikaksi ei ole millään tasolla ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa, vaan ottaa huomioon kestävän kehityksen osa-alueet: taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden.

Nettonielun vahvistamistoimet tuovat taloudellista toimeliaisuutta maaseudulle, lisäävät ekologista kestävyyttä ja turvaavat hyvinvoinnin edellytyksiä myös tuleville sukupolville, mikä on kestävän kehityksen ytimessä.

Markku Ollikainen

ympäristö- ja luonnonvaratalous­tieteen emeritusprofessori

Suomen ilmastopaneelin pj

Hannele Korhonen

toimialajohtaja (Ilmastontutkimusohjelma), tutkimusprofessori

Suomen ilmastopaneelin vpj

Peter Lund

teknillisen fysiikan professori

Suomen ilmastopaneelin vpj

Lue lisää

Ilmastopaneelin puheenjohtaja esittää metsäyhtiöille keskinäistä sopimista puunkäytöstä: "Päästöistä 4,5 miljardin euron kustannukset"

Luken professori ei jaa ilmastopaneelin kollegoidensa huolta lisääntyvistä hakkuista

Ministeri Tiilikainen: Lukuisat metsäteollisuuden investointisuunnitelmat eivät hirvitä

"Oikealla" äänestyskäyttäytymisellä on suuri merkitys ilmastonmuutoksen vastustuksessa, ilmastopaneelin puheenjohtaja painottaa – ketä vaaleissa pitäisi siis äänestää?