Mielipide

Yksisilmäistä ilmastopolitiikkaa

Polttomoottorikäyttöisellä henkilöautolla ajamisen vähen­tämistä pidetään yksisilmäisesti yhtenä tärkeimmistä ratkaisuista liikennepäästöjen vähentämiseksi. Termit ja vaikutukset esitetään niin yksipuolisesti, että onko se enää vahinko?

Dieselkäyttöiset autot nähdään pahimpana ilmastouhkana. Todellisuudessa vanhojen dieselien typpipäästöt ovat suurkaupunkien kesäinen kaupunki-ilmaongelma. Ilmaston kannalta vanhatkin dieselit ovat bensa-autoja parempi vaihtoehto.

Biokaasuautojen ilmastovaikutusta arvioidaan pelkästään sen perusteella, mitä pakoputkesta tulee. Huomiotta jätetään, että lannasta tai esimerkiksi rannikoiden rantaruovikoista syntyy kymmeniä kertoja hiilidioksidia voimakkaampaa kasvihuonekaasua, metaania.

Tehokkaassa prosessissa näistä valmistettu metaani polttoainekäytössä korvaa fossiilisia polttoaineita ja samalla estää vastaavasti sen hiilidioksidia yli 20 kertaa pahemman ilmastokaasun vapautumisen.

Ympäristöasiantuntijatkin puhuvat ratkaisuksi näiden materiaalien yhteydessä ”tehokkaita” megaluokan laitoksia. Kun raaka-aine on kuitenkin hajallaan ympäri maakuntia, seuraa isojen laitoksen raaka-ainetarpeen täyttämisestä suurten massojen kuljetustarve vähintään kymmeniä kilometrejä. Kun saanto on pieni, valtaosa siitä menee massojen kuljetukseen.

Kaupunkien ratkaisuksi on kehitteillä teollisesti sarjatuotantona valmistettavat ja sitä kautta hinnaltaan edulliset pienydinvoimalat sähkön ja lämmön tuotantoon. Vielä paremmalla syyllä olisi tuotantoon saatava teollisesti sarjatuotantoon tilakokoluokan biokaasulaitokset, jolloin niitä voisi olla jatkossa jokaisella riittävän kokoisella karja- tai vihannestilalla.

Kaiken mahdollisen metaanipäästöjä aiheuttavan jätteen käyttäminen biokaasun tuotantoon ja saadun kaasun käyttö autoliikenteen polttoaineeksi olisi mittakaavaltaan vaikuttava kasvihuoneilmiötä heikentävä ilmasto- ja ympäristöteko. Jokainen näin tuotetulla biokaasulla ajettu kilometri ehkäisee kasvihuone­ilmiötä.

EU:n tasolla olisi saatava biokaasuautojen päästökriteerit vastaamaan koko tuotanto­ketjua, jolloin turvattaisiin kaasuautojen kysyntä ja tuotanto myös tulevaisuudessa.

Ismo Saari

Salo

Lue lisää

Finnwatch: Kotimaan metsien hiilensidontapalveluissa puutteita – "Pahimmillaan kuluttajille tarjotaan kompensaatiota, jolla ei ole juuri mitään poikkeavaa ilmastovaikutusta tai se jää lyhytaikaiseksi"

Retro-Mini iskee kattoteltalla matkailuautobuumiin

Autonrenkaat pitäisi vaihtaa samalla kertaa, vähintään samalla akselilla olevat – peräkärryjen ikivanhat renkaat onnettomuusriski

Sähkö- ja hybridiautojen renkaat voivat kulua nopeammin kuin polttomoottoriautoissa