Mielipide

Energia­ratkaisut oikeudenmukaisesti

Liikenne ja liikkuminen ovat ennennäkemättömän murroksen edessä, ja sähköiset vaihtoehdot korvaavat yhä lisääntyvässä määrin polttomoottorit. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei polttomoottoreita käytettäisi myös jatkossa ja että bensan, dieselin ja polttoöljyn mahdolliseen hinnannousuun ei tulisi kiinnittää huomiota.

Liikkumisen tarpeet poikkeavat toisistaan, mutta liikkumisen tulee olla mahdollista kaikille myös jatkossa asuinpaikasta riippumatta. Polttoaineiden verotuksessa on kyse myös alueellisesta oikeudenmukaisuudesta. Maalla asuvien polttoainekustannukset eivät saa karata tai olla kohtuuttoman korkeita.

Tällä hetkellä kaupungissa tapahtunut nopea autokannan muutos ei ole yhtä helposti toteutettavissa maaseudulla. Tämä myös tarkoittaa, että maaseudulla elävät ja autoilevat eivät voi yksin kustantaa siirtymää vaihtoehtoisiin poltto­aine- ja energiaratkaisuihin.

Siirtymävaiheen tulee olla hillittyä ja kustannuksia pitää kompensoida. Realiteettien ja elämäntavan ymmärtäminen ovat avainasemassa, jotta ratkaisuja ja tavoitteita ei tehdä yksipuolisesti eikä ymmärtämättä tosiasioita.

Siviiliammatiltani olen maanviljelijä Närpiössä. Olemme siirtyneet biokaasun käyttäjiksi henkilöautoissamme noin viisi vuotta sitten. Työkoneissa käytämme edelleen fossiilisia polttoaineita, mutta vaikuttaa siltä, että siirtymä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin pitkällä tähtäimellä vaikuttaa vääjäämättömältä.

Haluan esimerkilläni viestittää, että kehitys ja vaihto­ehtoiset polttoaineet ovat luonnollinen kehityssuunta myös maaseudulla eläville. Näkemykseni mukaan biokaasulla on keskeinen rooli jatkossa.

Fossiilisista vaihtoehtojen korvaajina sähköautot nostetaan yleensä ainoaksi vaihtoehdoksi. Asia ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen, eikä muita vaihtoehtoja tule unohtaa ja sivuuttaa. Ratkaisujen tulee olla monimuotoisia ja innovatiivisia.

Anders Norrback

kansanedustaja (r.)

Lue lisää

Puhtailla kaasuilla uusia työpaikkoja

Palvelusetelin toivotaan pelastavan maaseudun bussit

Power Truck Show valloittaa Alahärmän

Uutiskommentti: Berner, hallituksen freelance-ministeri