Mielipide

Ely-keskuksesta ja metsäsertifioinnista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa. Ely- keskusten toiminta jakaantuu työ- ja elinkeinoministeriön, maa- ja metsätalousministe­riön, liikenne- ja viestintä­ministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen kesken.

Ely-keskukset ovat valtion ohjauksessa oleva viranomainen. Laajasta tehtäväkentästä huolimatta työnjako ja eri viran­o­maistehtävät ovat sujuneet hyvin. Yrittäjyyden ja elinkeino­toiminnan edistäminen ja tukeminen ovat olleet erityisesti näin poikkeusoloissa tärkeää.

Metsäala kuten muidenkin elinkeinojen toimijat vastaavat yhdessä erilaisista sertifikaateista ja standardeista sekä kehittävät niitä kunkin alan tarpeiden ja vaatimusten mukaan.

PEFC-sertifiointi on metsäalan markkinaosapuolien yhteinen vapaaehtoinen metsäsertifiointijärjestelmä. Toinen metsäalan käyttämä sertifiointijärjestelmä on FSC.

Metsäala haluaa parantaa metsätalouden ja koko arvoketjun kokonaiskestävyyttä. Monimuotoisuus ja muut ekologisen kestävyyden osa-alueet ovat tärkeitä ja niitä parannetaan jatkuvan kehittämisen taktiikalla.

Prosessissa syntyy olemassa olevaa tietoa hyödyntäen kompromissi, jossa hyvin harvoin voidaan optimoida yksittäisiä kriteereitä. Tämä pitäisi mukana olevien tahojen ymmärtää.

PEFC-metsäsertifiointivaatimusten tarkistustyötä on valmisteltu parin vuoden ajan yli 60 toimijan voimin, joista yksi on ollut ely-keskus.

On hyvä, että myös metsäasioista keskustellaan laajasti, mutta hämmentyneenä olen seurannut julkisuuteen tullutta ely-keskusten asiakirjaa PEFC- standardin päivittämisestä ja metsäasioiden analysoinnista. Viranomaiset eivät voi eikä viranomaistehtäviin kuulu ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin millään tavoin.

Viranomaisten ja elinkeinon roolit eivät saa sekoittua, niin kuin nyt elyn julkisessa asia­kirjassa on tapahtunut.

Jari Leppä

maa- ja metsätalousministeri (kesk.)

Viranomaiset eivät voi eikä viranomaistehtäviin kuulu ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin millään tavoin.

Lue lisää

Metsäsertifiointi – mielenrauhaa kenelle?

Ministerin mukaan ely-keskukset ottivat väärän roolin metsäsertifioinnissa: "Viranomaiset eivät voi ottaa kantaa elinkeinon sisäisiin asioihin"

FSC:n pakkosyöttö ei hyödytä ketään

MTK:lla on FSC-agenda