Mielipide

Uusi kumppanuussopimus on maailmanlaajuinen käännekohta

Kahden ja puolen vuoden neuvottelujen jälkeen Cotonoun sopimuksen eli edellisen kumppanuussopimuksen seuraaja on lähes valmis. Neuvottelut saatiin päätökseen 15. huhtikuuta, ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden järjestön (AKT) 79 jäsentä sekä EU allekirjoittavat uuden assosiaatiosopimuksen.

Pääneuvottelijoina olemme ylpeitä saavutuksesta. Sopimuksella uudistetaan ja syvennetään AKT-valtioiden ja EU:n välistä erityistä suhdetta, jota on kehitetty yli 40 vuotta.

Sopimuksen piiriin kuuluu 1,5 miljardia ihmistä neljällä mantereella 106 maassa, ja sopimuspuolilla on hallussaan yli puolet Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen paikoista.

Näiden kahden maaryhmän suhteet edustavat vakautta ja toivoa maailmassa, joka kärsii ympäristökriisistä, pandemiasta ja uudelleen esiin nousseesta yksipuolisen päätöksenteon houkutuksesta.

Uusi sopimus on aiempia sopimuksia kunnianhimoisempi, kattavampi ja joustavampi muun muassa työpaikkojen, maailmanlaajuisten haasteiden, oikeuksien ja monenvälisyyden osalta. Sopimuksessa mennään Cotonoun sopimusta pidemmälle useilla aloilla. Seuraavassa tarkastelemme niistä kolmea.

Geopoliittisesta näkökulmasta olemme yhdessä vahvempia maailmanlaajuisesti ja pyrimme panemaan YK:n Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Parisiin sopimuksen täytäntöön. Ne muodostavat kumppanuuttamme ohjaavan kehyksen.

Kumppanuuden näkökulmasta sopimusteksti sisältää ensimmäistä kertaa vahvoja alueellisia näkökohtia. Tämä lujittaa EU:n suhteita kuhunkin alueeseen. Niiden osalta tehdään kolme räätälöityä alueellista pöytäkirjaa.

Sopimus asettaa ihmisoikeudet, sukupuolten tasa-arvon, demokratian ja hyvän hallintotavan kumppanuuden keskiöön. Keskitymme erityisesti inhimilliseen kehitykseen, kaikille tarjolla olevien taloudellisten mahdollisuuksien edistämiseen ja ympäristön säilyttämiseen.

Neuvottelutulos osoittaa suhteidemme elinvoimaisuuden. Kyseessä on käännekohta ja merkittävä poliittinen saavutus. Uusi sopimus on myös voimakas väline YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi.

Tuleva sukupolvi ansaitsee sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen, jolla pidetään valtapolitiikka kurissa, suojellaan haavoittuvassa asemassa olevia ja edistetään avoimia yhteiskuntia, joissa kaikki pidetään mukana. Uusi sopimus edistää tätä tavoitetta.

Jutta Urpilainen

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari, Euroopan komissio

Robert Dussey

Togon ulkoasioista ja Afrikan yhdentymiskehityksestä vastaava ministeri

Lue lisää

Britannia haluaa EU:n takaisin brexit-pöytään ja Pohjois-Irlantiin uuden kattauksen – EU ei lämpene kutsulle

EU ratkoo Ranskan ja Venäjän samppanjakiistaa

"On tärkeää nähdä EU:n ilmastotavoitteet vain minimitasona, joka Suomessa tulee ylittää", kommentoi ympäristöministeri Mikkonen

EIT:ltä tärkeä oikaisu