Mielipide

Metsiä suojeltava Helsingissäkin

Postin äskettäin tuomassa Maaseutu- ja erävihreät ry:n julkaisussa ”Vihreä maa” todetaan muun muassa, että ”Metsä­luontoa tulisi suojella lisää, ulkoilu- ja virkistys­alueita lisätä ja metsien hakkuumääriä ja -tyylejä muuttaa”.

Olisiko tämän syytä koskea myös Helsinkiä, jossa nykyinen suunta on aivan päinvastainen?

Helsingin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen kirjoitti viime kesänä, että ”jos yleiskaava toteutuu täysin, viheralueiden osuus Helsingin maapinta-­alasta on noin kolmasosa, kun se nyt on kaksi viidesosaa.”

Helsingin hurjat kasvu­tavoitteet johtaisivat siis siihen, että 17 prosenttia eli noin kuudesosa viheralueista jäisi rakentamisen alle.

Miten on mahdollista, että Helsingissä suunnitellaan näin massiivista viheralueiden tuhoamista vieläpä aikana, jolloin maankäytön suunnittelua johtaa vihreitä edustava apulaispormestari?

Maakunnissa metsät sentään yleensä uudistetaan hakkuiden jälkeen, mutta asfaltin ja betonin alle peittyvät viheralueet eivät uudistu.

Erkki Eskola

maalaispoika

Helsinki

Lue lisää

Juhana Vartiaisesta Helsingin pormestari

Suojelu vie työpaikkoja

Lehmä ja turve ilmasto-ongelmien syylliset television vaaliohjelmissa

Luonnon monimuotoisuus pitäisi ottaa osaksi BKT:n arviointia: "Nyt BKT voi kasvaa, vaikka luonnon tila heikkenee"