Mielipide

Sote vie vallan kunnilta maakuntiin

Sote-uudistuksessa ollaan siirtämässä valta ja järjestämis­vastuu kunnilta maakunnille. Tätä perustellaan sillä, että ihmiset pienissä kunnissa ikääntyvät, eikä kunnissa riitä rahat palveluiden järjestämiseen.

Perustelu ontuu pahasti. Vallan siirtäminen kunnilta maakunnille ei nimittäin vaikuta ihmisen ikään. Tulevilla maakunnilla on hoidettavanaan ihan samat vanhukset ja sairaat kuin kunnilla tällä hetkellä.

Aina kun valtaa on keski­tetty, palvelut ovat heikentyneet. Hyviä esimerkkejä tästä ovat kuntayhtymät ja kuntaliitokset. Ei ole mitään syytä olettaa, että sote-uudistuksessa kävisi eri tavalla. Pienten kuntien palveluita lakkautetaan ja siirretään maakunta­keskukseen.

Sen sijaan että korjataan hallintorakennetta, tulisi korjata kuntien rahoitusta. Monet kunnat ovat talous­vaikeuksissa asukkaiden ikärakenteen vuoksi.

Valtionosuusjärjestelmää pitäisi muuttaa niin, että se poistaa ikärakenteen merkityksen kuntien talouteen. Kunnan asukkaiden ikä­rakenne ei ole kuntalaisten oma vika vaan yhteiskunnan rakenteiden seuraus. Siihen on vaikuttanut se, mihin valtio on aikanaan päättänyt rakentaa esimerkiksi maantiet, rautatiet ja yliopistot.

Kuntalaisen pitäisi myös maksaa veronsa sinne, missä oikeasti asuu, eikä vain pelkästään siihen kuntaan, jossa on kirjoilla. Ei luulisi olevan vaikeaa laittaa vero­ilmoitukseen saraketta, jossa veronmaksaja ilmoittaa, montako prosenttia ajastaan viettää missäkin kunnassa. Se parantaisi monen kunnan taloutta merkittävästi.

Sote-uudistus on vain yksi uusi esimerkki ideologisesta keskittämispolitiikasta. Se tulee lisäämään merkittävästi epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta.

Jussi Ojavuori

Lahti

Aina kun valtaa on keskitetty, ovat palvelut heikentyneet.

Lue lisää

Kuka uskaltautuu seuraavaan hallitukseen?

"Pahimmillaan yksinäisyys katkeroittaa", psykoterapeutti suree – maaseudulla yhteisön rooli yksinäisten auttamisessa voi olla suuri

Maakuntavaaleihin on syytä osallistua

Omavaraistalous olisi kauhuskenaario – kansainvälinen kauppa on ilmastotyön avain