Mielipide

Hallituksen sote-suunnitelma huonontaa palveluita

Kaikki suomalaiset poliittiset puolueet ovat yhtä mieltä, että suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle on tarve. Me kokoomuksessa lähdemme siitä, että tärkeintä on palvelujen laatu – ei se, tuottaako palvelut julkinen vai yksityinen sektori vai kolmas sektori eli järjestöt.

Julkisella puolella on tällä hetkellä paljon haasteita. Tulevaisuudessa – väestön ikääntyessä – on todennäköistä, että haasteet ja ongelmat vain kasvavat. Nykyisen kaltaiset kunnat ovat suurelta osin liian pieniä sekä taloudellisesti että väestöpohjaltaan kantamaan vastuuta sosiaali- ja terveysmenoista, jotka tulevat pitkään kasvamaan.

Tarvitaan leveämmät hartiat, se on selvää. Kokoomus kannattaa vapaaehtoista kuntien välistä yhteistyötä, hyvinä esimerkkeinä esi­merkiksi Etelä-Karjalan Eksote sekä Pohjois-Karjalan Siun sote. Nämä sosiaali- ja terveydenhuollon kunta­yhtymät ovat suoriutuneet tehtävistään mallikkaasti. Ne pohjautuvat kuntapohjaiseen malliin – kuntien vapaa­ehtoiseen yhteistyöhön.

Ruotsin landstinget -maakuntamalli, johon nykyisen Marinin hallituksen malli pitkälti pohjautuu, on johtanut kolmiportaisen verotuksen myötä verotaakan kasvuun Ruotsissa. Suomeen ei tarvita eikä Suomeen pidä luoda kolmatta verotuksen tasoa maakuntaveron muodossa. Ei tarvita uutta laajaa hallinnon tasoa viiden ja puolen miljoonan ihmisen maassa.

Palvelut saadaan kuntoon kuntien vapaaehtoisella yhteistyöllä ja monituottajamallilla – julkisella puolella on valvontavastuu ja sillä tulee olla valvontavastuu sekä julkisesta että yksityisten toimesta tuotetuista palveluista. Mutta julkisen vallan ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita.

Antti Ahonen

Kokoomuksen valtakunnallinen kuntavaalipäällikkö

Hämeenlinna

Lue lisää

Soten rahoitusmallista menoautomaatti?

Maakuntavaaleihin on syytä osallistua

Yli kolmasosan julkisen sektorin ajoneuvohankinnoista oltava hybridejä tai täyssähköautoja – uusi laki astui voimaan elokuun alussa

Etätyön roolia on täsmennettävä